موضوعات = تحلیل پوششی داده ها
تعداد مقالات: 10
1. رتبه‌بندی سیستم های رأی گیری با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-324

سید حمزه میرزایی


5. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 24-40

محمد رضا علیرضایی؛ فاطمه رخشان؛ بهاره بنای خویی


6. تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-115

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی