موضوعات = تحلیل پوششی داده ها
تعداد مقالات: 13
1. سنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 124-136

10.22105/dmor.2020.236384.1160

رضوان شعبان؛ بهمن بنی مهد؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ هاشم نیکومرام


8. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 24-40

10.22105/dmor.2018.63751

محمد رضا علیرضایی؛ فاطمه رخشان؛ بهاره بنای خویی


9. تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-115

10.22105/dmor.2018.57317

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی