نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 هیات علمی دانشگاه ازاد مرودشت

3 گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

10.22105/dmor.2021.280137.1354

چکیده

هدف: هدف این مقاله ارایه مدل کارایی ارزش کاملا فازی و مدل کارایی ارزش با داده های نسبتی کاملا فازی و تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری با حل مدل های مزبور می باشد. قابل توجه آنکه برای تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری در تحلیل پوششی داده ها، معمولا داده‌ها و اطلاعات لازم بصورت دقیق در دسترس نمی باشد. در این شرایط استفاده از مدل های ریاضی با پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری فازی می تواند مفید واقع شود. از طرفی می توان با استفاده از تحلیل کارایی ارزش، نظر مدیر را در تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری در نظر گرفت.

روش‌شناسی پژوهش: در اینجا مدلهای برنامه ریزی خطی که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری فازی مثلثی باشند را کاملا فازی می نامیم. هر یک از مدلهای کاملا فازی پیشنهادی، به یک مدل سه هدفه برنامه ریزی خطی غیر فازی تبدیل شده و با روش لکزیوگرافی حل می شود.

یافته‎ ها: تصویر طرح های پژوهشی در یک دانشگاه ایران طی تشکیل و حل مدل های ریاضی پیشنهادی تعیین شد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نوآوری تحقیق، ارایه و حل مدل کارایی ارزش کاملا فازی و مدل کارایی ارزش با داده های نسبتی کاملا فازی و تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری می باشد. قابل توجه آنکه ارایه نتایج بصورت اعداد فازی می تواند ملاکی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Decision Making Unit Projections in Fully Fuzzy Problems using Value Efficiency Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mozaffari 1
  • Fatemeh Dadkhah 2
  • Mehdi Abbasi 3

1 Department of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Department of Mathematics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht , Iran

3 3Department of Industrial engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to present fully fuzzy value efficiency model and fully fuzzy value efficiency with ratio data model and determine DMU targets by solving them. It is considerable that to find targets of decision making units (DMUs) in data envelopment analysis, usually the required exact data and information are not available. In this situation using mathematical models with fuzzy parameters and decision making variables can be useful. Also, by using value efficiency analysis, the opinions of manager can be considered in determining DMU targets.

Methodology: Here, the linear programming models which all parameters and decision variables are triangular fuzzy numbers are defined as fully fuzzy linear programming. Each proposed full fuzzy model is converted to a triple objective non-fuzzy linear programming model and solved by the lexicographic method.

Findings: Research project targets in a university of Iran were determined by creating and solving proposed mathematical models.

Originality/Value: To present and solve fully fuzzy value efficiency model and fully fuzzy value efficiency with ratio data model and determine DMU targets are the innovations of this research. It is considerable that presenting the results as fuzzy numbers can be applied to evaluate DMUs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Unit targets
  • Data Envelopment Analysis
  • ratio data
  • fully fuzzy value efficiency model
  • fully fuzzy linear programming problems