نویسندگان محترم می بایست بر اساس فایل الگوی مقالات، مقاله خود را جهت ارسال به نشریه آماده نمایند.  فایل "مشخصات نویسندگان" از طریق لینک مربوطه قابل دریافت می‌باشد. همچنین نویسندگان مسئول مقالات موظف هستند پس از ارسال مقاله به نشریه، فرم‌های موافقت با کپی‌رایت  و  تعارض منافع را تکمیل و ارسال نمایند. 

از نویسندگان درخواست می شود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

  • چنانچه نویسندگان دارای حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی هستند، در قسمت تشکر و قدردانی مقاله ذکر نمایند.د
  • بازه بررسی مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) حداکثر 7 روز کاری است.
  • فرآیند داوری برای هر مقاله، توسط حداقل 2 داور از داوران نشریه انجام می پذیرد.د
  • مقالات ارسالی، توسط نرم افزار مشابهت یاب (Sinaweb Hamyab)، جهت تعیین میزان مشابهت‌های موجود میان مقاله فرستاده‌شده به نشریه و اسناد علمی منتشر‌شده، بررسی می‌گردد. در صورت وجود نرخ تشابه کمتر از %20، مقاله ارسالی مورد تایید می باشد.د