نمایه شدن درISC

نمایه شدن درISC
باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" موفق به کسب امتیازات لازم جهت نمایه شدن در لیست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردید.