نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، از نشریات تخصصی مهندسی صنایع، مدیریت و علوم ریاضی است که از سوی موسسه آموزش عالی آیندگان به عنوان صاحب امتیاز نشریه منتشر می شود. موسسه آموزش عالی آیندگان به عنوان موسسه ای متمرکز در حوزه های علوم پایه و مهندسی، به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی در سال 1395 این نشریه را پایه گذاری نمود. هدف این نشریه فراهم آوردن بستر علمی مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه‌ی پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران و اعتلای سطح دانش آنان و نیز تهیه‌ی مجموعه‌ای مفید از آثار علمی است.

نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، مقالات پژوهشی، مقالات مروری، مقالات کاربردی، مقالات کوتاه و مطالعه موردی نویسندگان را توسط نرم افزار مشابهت یاب از لحاظ سرقت ادبی، مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید، امکان چاپ آنها را به صورت الکترونیکی و چاپی فراهم می‌نماید. قابل ذکر است که چاپ مقالات در مجله‌ی تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

  • مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و فنی بوده و در مجله ی دیگری به چاپ نرسیده باشد؛ مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تأیید به چاپ می رسند.
  •  مقالاتی که مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته بوده و دارای یکی از مشخصات زیر باشند:
  1.  با نقد و بررسی در موضوعات مرتبط، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه‌ای دست یافته باشند.
  2.  به اختصار و در زمینه‌های فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند.
  3.  پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته‌ی علمی و فنی باشند.

   

         * لازم به ذکر است که  مقالات نشریه تحت پروانه حق نشر همگانی   و به صورت کاملا رایگان منتشر می‌شوند.

 

       علاقه مندان می‌توانند از طریق نشانی www.journal-dmor.ir به مجله‌ی تحقیق در عملیات و تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند.