نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات از محققان و خبرگان دعوت می کند تا به عنوان داور به ما بپیوندند.

http://www.journal-dmor.ir/reviewer?_action=info

چگونه به عنوان داور عضو شویم؟

اگر می خواهید به عنوان داور به این نشریه بپیوندید ، لطفا در ابتدا در لینک زیر"ثبت نام کنید" :

http://www.journal-dmor.ir/contacts?_action=signup

سپس رزومه (C.V) خود را برای ما (دکتر عدالت پناه) به ایمیل های () ارسال فرمایید. همچنین لطفا موضوع ایمیل را "پیوستن به تیم داوری-نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" قرار دهید.