نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، واحد شمیرانات

10.22105/dmor.2020.229828.1150

چکیده

ععلی‌رغم پیشرفت‌های روز افزون در زمینه مدیریت پروژه، هنوز سهم بسیار بالایی از پروژه‌ها با شکست مواجه می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و عمرانی کشور در ابتدا به‌صورت پروژه تعریف می‌گردند لذا باید در حین انجام و بعد از آن مورد ارزیابی قرار گیرند. با کمی تامل در ادبیات موضوع، مشاهده می‌شود که رویکرد جامعی که بتواند ارزیابی کاملی از پروژه‌ها انجام دهد، وجود ندارد. از این‌رو، در این پژوهش یک روش جدید برای ارزیابی کارایی پروژه‌ها معرفی می‌شود. با توجه به ماهیت کمی و کیفی مدل طراحی شده، عملکرد پروژه‌ها به خوبی قابل درک می‌باشد. در این مقاله، دو روش کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل پوششی داده-های شبکه‌ای با هم ترکیب می‌شوند. تکنیک‌هایی مانند DEA و BSC به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آنها را به‌عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد، لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو روش یاد شده ایجاد نمود. به‌طوری‌که از یکی از آ‌ن‌ها به‌عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف روش دیگر استفاده کرد. در انتها با استفاده از مدل طراحی شده، به ارزیابی کارایی و عملکرد پروژه‌های موسسه عمران شهر شیراز پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Projects Efficiency Evaluation by Means Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • Morteza Shafiee 1
  • Hilda Saleh 2
  • Ramin Ziyari 3

1 Associate Professor of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Aazd University, Shiraz, Iran

2 Department of Mathematics, Faculty of Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 3. Master of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Shemiranat Branch, Paya,-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the significant development of project management principles in recent years, there are still a large proportion of projects that fail, or stated differently, projects that are not classed as being a success. This article proposes a new method of project performance evaluation, by which project performance data can be better, understood and combines Balanced Scorecard (BSC) and data envelopment analysis (DEA) approaches to enhance the efficiency of decision-making units more accurately. This paper explores the development of a set of indices that can be used to evaluate project performance and success to make explicit what is implicit in seemingly subjective evaluations. The data used was based on civil projects promoted by the Omran institute in IRAN. The results of this article show that by combining BSC and DEA in evaluating the performance of projects, there was an improved evaluation of projects over simply using DEA data alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency evaluation
  • Network Data Envelopment Analysis
  • Balanced Scorecard
  • Project Efficiency