نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد رودسر-املش، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر، ایران

2 گروه ریاضی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.278420.1344

چکیده

شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) روش‌های مناسبی را جهت ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم‌ها ارایه می‌دهند. با توجه به اینکه نتایج شبیه‌سازی هر سناریو یکسان نبوده و در تکرارهای مختلف متفاوت هستند، لذا ارایه‌ی روشی که از نتایج همه‌ی تکرارهای شبیه‌سازی استفاده نماید، حائز اهمیت است. بعلاوه، اگر نتایج شبیه‌سازی به‌صورت بازه‌ای در نظر گرفته شود، شامل نتایج همه‌ی تکرارها می‌شود. در نتیجه انتخاب بهترین سناریو دقیق‌تر می‌گردد. از طرفی یکی از روش‌های مهم ارزیابی و رتبه‌بندی در DEA، کارایی متقاطع است، که به منظور رفع مشکل رتبه‌بندی چندگانه در این روش، مدل‌های اهداف ثانویه بکار گرفته می‌شود. در این مقاله دو مدل برای داده‌های بازه‌ای ارایه می‌گردد، که کارایی متقاطع را به صورت بازه‌ای محاسبه می‌کند و پس از آن با محاسبه‌ی میانگین هندسی کران بالا و کران پایین، واحدها را رتبه‌بندی می‌نماید. سپس با استفاده از نتایج تکرارهای شبیه‌سازی سناریوهای مختلف در یک مرکز تصویربرداری پزشکی، هر سناریو به عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود. در نهایت مدل پیشنهاد شده، برای تعیین بهترین سناریو جهت کاهش زمان انتظار، افزایش تعداد سرویس‌دهی و بطور کلی بهبود عملکرد آن مرکز بکار برده می‌شود و بهترین سناریو به مرکز تصویربرداری پزشکی مورد نظر معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cross-efficiency for interval data and its application to improve the performance of a system by simulation

نویسندگان [English]

  • fatemeh gholami gelsefid 1
  • behrooz daneshian 2
  • Mohsen Rostamy-Malkhalifeh 3

1 Department of Mathematics, Rudsar-Amlash Branch, Islamic Azad University, Rudsar, Iran

2 Department of Mathematics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Mathematics, Tehran Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Data envelopment analysis (DEA) and simulation provide appropriate methods for evaluating and improving the performance of systems. Since, the simulation results of each scenario are not the same and are various in different iterations, this is important that, a method is provided that uses from the results of all iterations. In addition, if the simulation results are considered as intervals, they include the results of all iterations. As a result, the best scenario is selected more accurately. On the other hand, one of the most important evaluating and ranking methods in DEA is cross-efficiency, which, secondary goals models are used to solve the problem of multiple ranking in this method. In this paper, two models for interval data are presented, which calculate the cross-efficiency as intervals, and then rank the units by calculating the geometric mean of the upper and lower bounds. Then, applying the simulation iteration results of different scenarios in a medical imaging center (MIC), each scenario is considered as a decision making unit (DMU). Finally, the proposed model is used to determine the best scenario to reduce the waiting time, increasing the number of services and generally improve the performance of that center, and the best scenario is introduced to MIC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Simulation
  • cross-efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Secondary-goals