نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 گروه ریاضی دانشگاه ازاد رشت

10.22105/dmor.2021.237515.1166

چکیده

از جمله دغدغه های مدیران ارشد در سیستم های مختلف، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد عملکرد واحد های تصمیم گیرنده تحت مدیریت آن ها است. مهمترین وظیفه مدیریت، تصمیم گیری های مناسب به منظور هدایت سیستم است. تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک ابزار قدرتمند که پایه آن برنامه ریزی ریاضی است به تحقق این امر می تواند کمک بسزایی کند. این تکنیک به کرات در رشته های و مثال های کاربردی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مدل های کاربردی و مهم در تحلیل پوششی داده ها مدل های شبکه ای سری و موازی است. زیرا مولفه های یک واحد تصمیم گیرنده که همان مراحل موجود در آن واحد می باشند، تاثیر زیادی در عملکرد آن واحد دارند .در نطر نگرفتن این زیر واحد ها (مولفه ها) و ارتباطات آن ها می تواند منجر به تنایج دور از واقعیت گردد. لذا در نظر گرفتن یک واحد به صورت جعبه سیاه و ارزیابی آن نتایج دقیقی به دست نمی دهد. در این مقاله به معرفی مدل جدیدی برای ارزیابی کارایی درآمد در شرایط غیر رقابتی در یک شبکه سری می پردازیم. آز ویژگی های مدل ارایه شده این است که قیمت خروجی را به صورت یک دنباله صعودی در نظر میگیرد. یعنی در این مدل کارایی درآمد شبکه ای جدید، قیمت خروجی بسته به مقدار آن خروجی تغییر می کند. این نوع قیمت گزاری غیر خطی در مثال های واقعی دنیای اطراف ما بسیار است. در حقیقت در این نوع قیمت گزاری برای مقادیر بیشتر خروجی، قیمت بیشتر توسط سیستم در نظر گرفته می شود. مثالی از نیروگاه برق برای نشان دادن کاربرد مدل معرفی شده نیز در این مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revenue efficiency evaluation with nonlinear prices in a two-stage network in data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Zohreh Moghaddas 1
  • mohsen Vaez ghasemi 2

1 Department of Mathematics, IAU, Qazvin branch.

2 Department of mathematics, IAU Rasht branch

چکیده [English]

One of the concerns of senior managers in different systems is evaluating and deciding on the performance of decision-making units under their management. The most important task of management is to make appropriate decisions to guide the system. Data envelopment analysis as a powerful tool based on mathematical programming can help to achieve it. This technique has been used repeatedly in various disciplines and applied examples. Among the practical and important models in data envelopment analysis are series and parallel network models. Because the components of a decision-making unit, which are the same steps as in that unit, have a great impact on the performance of that unit. Ignoring these sub-units (components) and their relationships can lead to far-fetched consequences. Therefore, considering a unit as a black box and evaluating it does not give accurate results. In this paper, we introduce a new model for evaluating revenue performance in a non-competitive environment in a secret network. One of the features of the proposed model is that it considers the output price as an ascending sequence. That is, in this new network revenue efficiency model, the price of the output changes depending on the amount of that output. This kind of non-linear pricing is very common in real-world examples. In fact, in this type of pricing for higher output values, more price is considered by the system. An example of a power plant to illustrate the application of the model introduced is also given in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Two-stage network DEA
  • Increasing Prices