کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 10
2. روشی برای محاسبه تراکم بازه ای در تحلیل پوششی داده ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 345-352

10.22105/dmor.2020.104011

علیرضا حاجی حسینی؛ فاطمه حکمت پور


5. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 24-40

10.22105/dmor.2018.63751

محمد رضا علیرضایی؛ فاطمه رخشان؛ بهاره بنای خویی