کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 8
1. رتبه‌بندی سیستم های رأی گیری با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-324

سید حمزه میرزایی


3. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 24-40

محمد رضا علیرضایی؛ فاطمه رخشان؛ بهاره بنای خویی