موضوعات = کاربردهای علوم ریاضی در مدیریت و صنایع
تعداد مقالات: 6
3. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

10.22105/dmor.2018.66701

حسین احمدی؛ امیر نجفی


4. کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 164-177

10.22105/dmor.2018.67216

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی