موضوعات = کاربردهای علوم ریاضی در مدیریت و صنایع
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر راهبردهای بازاریابی سبز بر عملکرد به‌واسطه‌ی پارامترهای خلق دانش

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 351-358

مهرنوش مقیمی کیا؛ امیر نجفی


3. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

حسین احمدی؛ امیر نجفی


4. کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 164-177

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


6. تشخیص زمان انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-23

معین سماک جلالی؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی