نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی‌و‌مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، همدان

10.22105/dmor.2021.267139.1302

چکیده

انبار در اقتصاد کشورها اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارایی‌ها در موجودی‌های انبار انباشته شده است. طراحی و چیدمان مناسب یک انبار، نقش بسیار زیادی در کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان تدارک و تحویل، ارتقای بهره‌برداری از منابع و ارتقای سرویس‌دهی به مشتریان دارد. یک نوع از انبارهایی که اخیرا کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند، انبارهای عبوری هستند که از نظر میزان کالاهایی که انبار می‌شوند و همچنین مدت زمان نگهداری آن‌ها، با انبارهای سنتی تفاوت دارند. در این مطالعه، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط، برای طراحی و چیدمان یک انبار عبوری در جهت حداقل نمودن مسافت‌ها، حداقل نمودن فضای خالی کف انبار و به حداکثر رساندن رضایت خرده‌فروشان پیشنهاد شده است. برای حل مسئله مورد نظر، الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری چند هدفه (MOGWO) بکار رفته است و تنظیم پارامترها به کمک روش تاگوچی انجام شده است. در پایان نیز ایده‌ها و پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cross-Dock Warehouse Layout Design Using Multi-Objective Gray Wolf Optimization Algorithm

نویسندگان [English]

  • Maryam Shoaee 1
  • Parvaneh Samouei 2

1 Msc, Industrial Engineering Department, Engineering College, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Assistant professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina university, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Warehousing is very important in the economies of countries because a significant percentage of assets are stored in the warehouse. Proper warehouse design and layout have a great role in reducing costs, reducing lead time and delivery time, improving resource utilization, and customer service. One type of warehouse that has become widely used recently is cross-dock warehouses, which differ from traditional warehouses in terms of the number of products stored and their storage time. In this study, a mixed-integer programming model is proposed to design a cross-dock warehouse to minimize distances, minimize the vacant space of the warehouse, and maximize retailer’s satisfaction. A multi-objective gray wolf optimization algorithm (MOGWO) is used to solve the problem and Parameters are adjusted using the Taguchi method. Finally, ideas and suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and Layout
  • Cross-Dock Warehouse
  • Multi-objective gray wolf optimization algorithm
  • Taguchi