مقاله پژوهشی بهینه سازی در علوم و مهندسی
مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی

امیر پرنیانی فرد؛ حمیدرضا ایزدبخش

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 291-298

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.205873.1131

چکیده
  تا کنون ابزارهای متفاوتی جهت بررسی، تجزیه و تحلیل کارائی فرآیند ارائه گردیده است. شاخصهای کارائی فرآیند نظیر Cp، Cpk و Cpm برخی از این ابزارها می باشند که توانائی فرآیند را جهت تولید محصولات منطبق با مشخصات فنی به صورت کمی مورد ارزیابی قرار می دهند. همچنین در بسیاری از پژوهشهای مرتبط، کارائی فرآیند تک متغیره مورد بررسی قرار گرفته است و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی الگوریتم‌های فراابتکاری
بهبود اثربخشی و کارایی زنجیره تأمین حلقه بسته: رویکرد الگوریتم بهینه‌سازی وال و رمزگذاری جدید مبتنی بر اولویت

جاوید قهرمانی نهر

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 299-315

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.206930.1132

چکیده
  با گسترش و افزایش شدت رقابت، مدیریت زنجیره تامین به یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است؛ طوری که همه فعالیت های سازمان ها را به منظور تولید محصولات، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر داده است. در این تحقیق یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته شامل سطوح مراکز تولیدی، مناطق مشتری، مراکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تصمیم‌گیری چند شاخصه
روش OWA و کارایی متقاطع برای تحلیل مسئله تصمیم گیری چند معیاره با داده های کیفی و کمی

سارا بغدادچی؛ قاسم توحیدی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 316-323

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.103999

چکیده
  تصمیم گیری چندمعیاره یک روش قوی و پرکاربرد برای حل مسائل تصمیم گیری و انتخاب گزینه مطلوبتر از بین گزینه های موجود است. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. اشکال اساسی روش های متداول تصمیم گیری این است که این روش ها قادر به در نظرگرفتن اولویت ها و ارجحیت های ذهنی تصمیم گیر و همچنین ریسک پذیر یا ریسک گریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
ارائه مدلDEA غیرشعاعی برای تعیین کارایی سیستم های دو مرحله ای پایه

عزیز اله نصرت؛ غلامرضا روزبهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 324-331

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.104022

چکیده
  تعیین کارایی هر سیستم جهت برنامه ریزی از ضروریات آن سیستم می باشد. اغلب برای تعیین کارایی سیستم از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. در این مقاله ساده ترین و کاربردی ترین سیستم  های دو مرحله ای تحت عنوان سیستم دو مرحله ای پایه معرفی شدند. سپس مدل های TSDEA ارائه شده در خصوص آنها که مبتنی بر اندازه های تابع فاصله هستند مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
بازده به مقیاس در شبکه های دومرحله ای برپایه دو رویکرد متفاوت

جواد گرامی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 332-344

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.103204

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی داده ها تعیین کلاس بازده به مقیاس واحد های تصمیم گیرنده می باشد. یکی از ساختار های واحد های تصمیم گیرنده ساختار شبکه ی دو مرحله ای می باشد. در این تحقیق کلاس بازده به مقیاس واحد های تصمیم گیرنده را با دو استراتژی بدست می آوریم. استراتژی اول زمانی است که هر یک از مراحل به صورت مستقل عمل کند و ورودی و خروجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
روشی برای محاسبه تراکم بازه ای در تحلیل پوششی داده ها

علیرضا حاجی حسینی؛ فاطمه حکمت پور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 345-352

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.104011

چکیده
  تحلیل پوششی داده­ها یک رویکرد برای اندازه­گیری کارایی نسبی مجموعه­ای از واحد های تصمیم­گیری متجانس است. تراکم نیز یکی از مفاهیم مهم در تحلیل پوششی داده­ها و اقتصاد می­باشد. برای اندازه­گیری تراکم در محیط نادقیق، مدل­ها و روش­های متعدد پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفی یک رویکرد جدید جهت اندازه­گیری تراکم در ...  بیشتر

مقاله مروری بهینه سازی در علوم و مهندسی
آشنایی با مجموعه ی فازی مردد و انواع آن

فاطمه باباکردی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 353-361

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.215487.1136

چکیده
  از آنجاییکه مسائل زندگی روزمره نسبی و مبهم می باشند، تا کنون ابزارهای مختلفی نظیر مجموعه های فازی، مجموعه های فازی شهودی و ... برای بیان این ابهامات در مدل بندی ریاضی بیان شده است. تورا در سال 2009 با معرفی مجموعه های فازی مردد افق جدیدی برای بحث روی مسائلی که با تردید در تصمیم گیری مواجه هستند، گشود. در ادامه ی کار تورا به گسترش کمی و کیفی ...  بیشتر