Publons یک وب‌سایت تجاری است که خدمات رایگانی را برای دانشگاهیان برای ردیابی، تأیید، و به نمایش گذاشتن مشارکت‌های داوران و دبیران در نشریات علمی را ارائه می‌کند. Publons پایگاهی تأیید شده از فرآیندهای داوری و فعالیت های دبیران نشریات ایجاد می کند که می تواند برای درج در رزومه ها، برنامه های مالی و شغلی، و ارزیابی های ارتقاء  و بازدید بکار گرفته شود.

مقالات منتشر شده، معیارهای استناد، داوری ها و فعالیت های حوزه دبیران نشریات می توانند در سیستم Publons متمرکز شوند و مرتبه علمی و دانشگاه شما را در سطح بین المللی ارتقا دهند. Publons سرویسی است که به محققان اجازه می دهد تا داوری های بین المللی را ردیابی و شناسایی کنند. بدین ترتیب پس از ثبت داوری ها در این سامانه، تعداد داوری ها به صورت مجزا با نام نشریه ذخیره و نمایش داده می شود.

پس از داوری یک مقاله، داور باید مراحل زیر را برای ثبت داوری خود در سامانه Publons انجام دهد:

1- ابتدا در سامانه  ثبت نام کنید:

https://publons.com/about/home/

2- پس از ثبت نام و وارد کردن اطلاعات در صفحه شخصی، شما عضو Publons می‌شوید و از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

3- پس از داوری هر مقاله‌، تاییدیه داوری خود را در برای Publons به ایمیل reviews@webofscience.com ارسال کنید. 

4- پس از دریافت پاسخ Publons، این داوری به تعداد داوری‌های تأیید شده شما در سیستم Publons اضافه می‌شود. بنابراین‌، تعداد داوری‌های تأیید شده و نام مجلات نمایش داده می‌شود.

درصورت داشتن حساب کاربری در Publons می توان نشریات مختلفی را تایید کرد. برای این منظور، لطفاً پس از ورود به صفحه شخصی خود در سامانه Publons، مجله ما را به آدرس اینجا تایید نمایید.