نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" یکی از مجلات تخصصی مهندسی صنایع، مدیریت و علوم ریاضی است که از سال 1395 توسط موسسه آموزش عالی آیندگان به صورت فصلنامه منتشر شده است. هدف این نشریه فراهم کردن موقعیت علمی مناسب برای تبادل اطلاعات بین محققان در زمینه تحقیقات علمی، فنی و تخصصی و ارتقای سطح دانش آنها می باشد. شرایط و ضوابط انتشار مقالات در این مجله به شرح زیر می باشد:

مقالاتی که حاوی نوآوری هستند و در هیچ مجله دیگری منتشر نشده اند؛ مقالات ارائه شده در کنفرانس مستثنی شده و مشابه مقالات دیگر ارزیابی و در صورت تایید منتشر می شود. مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته یکی از ویژگی های زیر را دارند:

  • با بررسی موضوعات مرتبط، ایده های جدیدی مطرح و نتایج تازه ای مطرح گردد.
  • در حوزه های فنی، صنعتی و تحقیقاتی تهیه شده باشد.
  • با تحقیق و استنباط بر روی آثار شناخته شده علمی و فنی پژوهشی نوشته شده باشد.

همه انواع مقالات اصلی، کاربردی، مورد کوتاه و مطالعه موردی ارسال شده به نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" به‌صورت رایگان منتشر می‌شود، همچنین هزینه ارسال برای مقالات وجود ندارد قابل ذکر است که در فرآیند ویراستاری نشریه از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی (سیناوب همیاب) استفاده می شود. درصد مشابهت متن کمتر از 20% توسط نشریه قابل قبول است. این نشریه برای ذخیره سازی مقالات توسط نویسندگان در انواع گوناگون کتابخانه ها هیچ خط‌مشی ای ندارد. مقالات در مجله تصمیم‌گیری‌ها و تحقیقات عملیاتی تحت مجوز
 
   Creative Commons Attribution 4.0 International License         https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 منتشر می‌شوند. 

بیانیه دسترسی آزاد:  نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" مقالات را با دسترسی آزاد منتشر می کند و  به هر کاربر اجازه می‌دهد متن کامل مقالات خود را بخواند، دانلود، کپی، توزیع، چاپ و جستجو کند یا به آن پیوند دهد و از آنها برای هر هدف قانونی دیگری استفاده کند. دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این مجله از تاریخ انتشار بلافاصله آزاد است. ضمنا هیچ هزینه ای از هیچ خواننده ای برای دانلود مقاله دریافت نمی کنیم.

"شایان ذکر است، مقالات منتشر شده نشریه، در سرویس های «Internet Archive» و «SID» بایگانی می شود."