نشریه‌ی " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" از دانشگاهیان شایسته استقبال می کند تا به عنوان داور به ما بپیوندند.  این نشریه مجموعه ای دقیق از دستورالعمل ها برای متقاضییان پذیرفته شده به عنوان داور تهیه کرده است. مایلیم از داوران برای مشارکتشان تشکر کنیم که بدون آن حفظ استانداردهای والای نشریه غیرممکن خواهد بود.

http://www.journal-dmor.ir/reviewer?_action=info&&&lang=fa

مزایای داوران

فرآیند داوری باعث استحکام ادبیات علمی و در نتیجه بسط دهنده دانش داور خواهد بود، به این ترتیب بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای علمی است. همزمان با پیشرفت سطح علمی، احتمالاً از شما خواسته می شود که به عنوان داور خدمت کنید. 

علاوه بر ارتقای سطح علمی، و بدست آوردن نحوه بهبود مقالات خود، برخی از مزایای داوری به شرح زیر می باشد:

خدمت به عنوان یک داور تاثیر مثبتی در رزومه علمی شما دارد و نشان می دهد که تخصص شما توسط محققان دیگر به رسمیت شناخته شده است.
شما می توانید برخی از جدیدترین یافته ها در زمینه علمی خود را قبل از اینکه در به صورت عمومی منتشر گردد بخوانید.
مهارت‌های تفکر انتقادی مورد نیاز در داوری به شما در تحقیق و نوشتن مقالات کمک می‌کند.

چگونه به عنوان یک داور عضو شویم؟

در صورت تمایل به عضویت داوری نشریه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.journal-dmor.ir/contacts?_action=signup&&lang=fa

و سپس رزومه علمی خود را به آدرس مشخص شده ایمیل نمایید.