ملزومات ارسال

از نویسندگان محترم در خواست می شود بر اساس فرمت های زیر، مقاله خود را آماده و از طریق سایت نشریه ارسال نمایند:

 الگوی مقالات (doc)


مشخصات نویسندگان 

توافقنامه نویسنده

، از نویسندگان خواسته می شود به هنگام ارسال مقاله به نشریه، توافق نامه های زیر را تکمیل، امضا و ارسال کنند. تمامی نویسندگان اعلام می‌دارند که در تهیه بخش‌های اثر از جمله مفهوم، طراحی، تحلیل، نگارش یا بازنگری مقاله مشارکت داشته‌اند. علاوه بر این، نویسندگان تأیید می‌کنند که این اثر، قبل از انتشار در نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و یا در آن منتشر نخواهد شد. نویسندگان به نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" مجوز انتشار می دهند، در ازای آن حق چاپ به نویسنده محفوظ می ماند و استفاده مجدد از مقالات خود بدون اجازه نشریه مهیا می باشد.

 توافقنامه
تعارض منافع 

فرآیند پذیرش مقاله و داوری

هدف نشریه سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری با درنظر گرفتن کیفیت بررسی می باشد. نشریه دارای داوری دو سویه کاملا محرمانه است؛ داوران  ممکن است اعضای هیئت تحریریه یا داوران خارجی باشند. انتخاب داوران بستگی به سطح در دسترس بودن آنها و موضوع مقاله دارد.  قبل از آغاز فرآیند داوری، دبیران مجله از نرم افزار مشابهت یاب (سیناوب همیاب)  جهت بررسی سرقت ادبی استفاده می کنند. نمره تشابه متن کمتر  از 20% توسط نشریه قابل قبول می باشد. مدت زمان بررسی هر مقاله (اعلام به نویسنده یا شروع فرآیند بررسی) حداکثر 7 روز است و فرآیند بررسی توسط حداقل 2 داور  انجام می شود. قابل ذکر است مدت زمان تعیین شده برای فرآیند داوری حدود 1 تا 3 ماه می باشد.

انواع مقاله

مقالات پژوهشی، مقالات مروری، مطالعات موردی و یادداشت‌های فنی.

 شیوه ارجاع دهی مقالات

ارجاعات در متن مقاله به صورت شماره گذاری و پی در پی آورده می‌شود ‎[1]. در لیست منابع در انتها، مراجع به سبک APA  وبا فونت Times New Roman، pt. 9 تایپ  و شماره گذاری می‌گردد. فاصله بین خطوط single space تنظیم شود. قابل ذکر است برای ارجاع منابع فارسی، فرمت لاتین مورد پذیرش نشریه، رعایت گردد.

به عنوان مثال، فرمت زیر مورد تایید نمی‌باشد.

پرنیانی فرد، امیر؛ ایزدبخش، حمیدرضا. (1398). مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 4(4), 291-298.

درحالی که فرمت مورد تایید مقاله مذکور، به صورت زیر می‌باشد:

 • Parnianifard, A., & Izadbakhsh, H. (2020). Multi variable process modeling using weighted Cpm capability index. Journal of decisions and operations research, 4(4), 291-298. (In Persian). DOI: 22105/DMOR.2020.205873.1131

 کتاب

 • Jones, V. R., Marion, B. K., & Zeiss, R. L. (1976). The theory of foraging (second Ed.). Springer.

 مقاله

 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.

کنفرانس

 • Gundala, S., Basha, M. M., & Vijayakumar, S. (2020). Double current limiter high performance voltage level shifter for IoT applications. 5th international conference on communication and electronics systems (ICCES) (pp. 285-288). COIMBATORE, India: IEEE. DOI: 1109/ICCES48766.2020.9137901

رساله

الزامات ارسال

لطفا اطمینان حاصل کنید که موارد زیر را رعایت نمایید:

 • یک نویسنده به عنوان نویسنده مسئول با اطلاعات تماس تعیین گردد:
 •  آدرس ایمیل
 • آدرس پستی 

تمام فایل های لازم برای بارگذاری شامل موارد زیر می باشد::

 • نسخه خطی
 • شامل کلمات کلیدی
 •  همه شکل‌ها (شامل شرح‌های مربوطه)
 • همه جداول (شامل عنوان، توضیحات، پاورقی)
 •  اطمینان حاصل کنید که تمام نقل قول های شکل و جدول در متن با فایل های ارائه شده مطابقت دارند
 • فایل های تکمیلی (در صورت لزوم)

ملاحظات بیشتر

 •  نسخه خطی از لحاظ املایی و دستور زبان بررسی شده است
 •  تمام مراجع ذکر شده در فهرست منابع در متن آورده شده است و بالعکس
 •  اجازه استفاده از مطالب دارای حق چاپ از منابع دیگر (از جمله اینترنت) دریافت شده است.
 •  بیانیه منافع رقابتی ارائه شده است، حتی اگر نویسندگان هیچ منافع رقابتی نداشته باشند
 •  سیاست های مجله به تفصیل در این راهنما بررسی شده است
 •  داورهای پیشنهادی و جزئیات تماس بر اساس الزامات مجله ارائه شده است

اخلاق نشر

لطفاً به صفحات اطلاعاتی ما در زمینه اخلاق انتشار مراجعه کنید.

بیانیه منافع

همه نویسندگان باید هر گونه منافع مالی و روابط شخصی با افراد یا سازمان های دیگر را که می تواند به طور نامناسب بر اثر آنها تأثیر گذار باشد را افشا کنند.

نمونه هایی از تضاد منافع بالقوه شامل استخدام، مشاوره، مالکیت سهام، حق الزحمه، هزینه گواهی کارشناس، کمک های بلاعوض یا سایر منابع مالی است.

نویسندگان باید بیانیه منافع را تکمیل کرده و در سیستم بارگذاری کنند.

درصورت عدم وجود منافع، لطفاً «بیانیه منافع: وجود ندارد» را در الگو انتخاب کنید.

 اظهارنامه

ارسال مقاله به این معنی است که این اثر پیش از این در نشریه ای منتشر نشده است (به جز در قالب چکیده، سخنرانی منتشر شده یا پایان نامه دانشگاهی)، که برای چاپ در نشریه دیگری در دست بررسی نیست، انتشار آن مورد تایید همه نویسندگان است و به زبان انگلیسی یا به هر زبان دیگر و یا به فرمت الکترونیکی، بدون رضایت کتبی صاحب حق چاپ منتشر نخواهد شد. اصالت مقاله شما  توسط نرم افزار تشخیص سرقت ادبی “سیناوب همیاب” بررسی می شود.

تغییرات احتمالی در نویسندگی

از نویسندگان انتظار می‌رود که اسامی و ترتیب نویسندگان را قبل از بارگذاری نسخه خطی خود به دقت بررسی کرده و فهرست قطعی را ارسال نمایند. هر گونه اضافه، حذف یا تغییر اطلاعات نویسندگان  قبل از پذیرش نسخه خطی و تنها در صورت تایید  سردبیر مجله انجام می شود. برای درخواست چنین تغییری، دبیر باید موارد زیر را از نویسنده مسئول دریافت کند: (الف) دلیل تغییر در فهرست نویسنده و (ب) تأییدیه کتبی (ایمیل، نامه) از همه نویسندگان مبنی بر موافقت آنها با اضافه کردن. ، حذف یا تغییر اسامی. 

زبان مقاله

لطفا متن خود را به فارسی وارد نمایید.

  ارسال مقاله

سیستم ارسال آنلاین شما را به صورت گام به گام در فرآیند وارد کردن جزئیات مقاله و بارگذاری فایل های مربوطه راهنمایی می کند. فایل (Word) قابل ویرایش از مقاله شما برای انتشار نهایی مورد نیاز است. تمام مکاتبات، از جمله اطلاع رسانی تصمیم سردبیر و درخواست تجدید نظر، از طریق ایمیل ارسال می شود.

منبع تامین مالی

از شما درخواست می شود که مشخص کنید چه کسی شما را در انجام تحقیق و/یا تهیه مقاله حمایت مالی کرده است و نقش حامی مالی را در طراحی مطالعه، در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، نگارش گزارش، و در تصمیم گیری برای ارسال مقاله به اختصار توضیح دهید. در صورتی که منابع مالی وجود نداشته است، باید این موضوع بیان شود.

داوران

لطفاً نام و آدرس ایمیل سازمانی چند داور پیشنهادی را ارسال کنید. توجه داشته باشید که دبیر این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در مورد استفاده یا عدم استفاده از داوران پیشنهادی تصمیم بگیرد.

الزامات پس از پذیرش مقاله

از آنجایی که تصحیح مقاله تنها بر عهده نویسنده مسئول می باشد، بنابراین قبل از انتشار مقاله، نسخه نهایی مقاله از طریق ایمیل برای نویسنده مسئول ارسال می شود و از وی خواسته می شود آن را بررسی کند و در صورت نداشتن مشکل،  آن را تایید نماید. تغییرات در این مرحله با اجازه سردبیر پذیرفته می شود. مهم است اطمینان حاصل شود که تمام اصلاحات یکبار برای ما ارسال گردد. لطفاً قبل از پاسخ دادن به دقت بررسی کنید، زیرا اصلاحات بعدی قابل پذیرش نمی باشد.

 

لازم به ذکر است که  مقالات نشریه تحت پروانه حق نشر همگانی   و به صورت دسترسی آزاد منتشر می‌شوند. همچنین به استحضار نویسندگان می‌رساند هزینه بررسی و چاپ مقاله رایگان می‌باشد