اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 152
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 51

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 26886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10041 روز
درصد پذیرش 45 %