بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا (صنایع FMCG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2020.261431.1281

چکیده

اینترنت اشیاء یک الگوی نوظهور است که بر اتصال دستگاه ها و اشیاء به یکدیگر برمبنای اینترنت و کاربران متمرکز میباشد.این فناوری پایه ای برای هوشمند سازی زندگی امروزه انسانها است. در این میان کسب و کارها نیز از این امر مستثنی نیستند و میکوشند تا با استفاده از این فناوری اینترنت اشیا در راستای هوشمند کردن کسب و کار استفاده نمایند. زنجیره تامین یکی از حیاتی ترین بخشهای چرخه کسب و کار میباشد و هوشمند سازی آن تحول شگرفی در بهینه سازی فرایند های کسب و کار ایجاد مینماید. اما از آنجاییکه این فناوری با اینترنت همراه بوده و همواره استفاده از اینترنت میتواند با خطراتی همراه باشد بنابراین درک خطرات سایبری که میتواند در مواجه با این فناوریها متوجه کسب و کار ها باشد همواره قابل ملاحظه است.در این پژوهش سعی شده است تا خطرات سایبری زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا شناسایی و بررسی شود.به منظور رتبه بندی این خطرات، از روش مدلسازی ریاضی غیر خطی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که حفظ حریم خصوصی در تعامل با تامین کنندگان و همچنین مشتریان دارای بیشترین اهمیت میباشد و باید برای مواجهه با این خطرات تمهیدات موثری در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of cyber risks in IoT-based supply chain (FMCG industries)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fallah 1
  • Hamed Nozari 2
1 Associate Professor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Internet of Things is a system of computers, computing machines, digital and mechanical devices, humans and animals, each with an independent code and as a distinct device, in the network and a significant share of information exchange and behavior and the relationship between them. , Is done without direct human intervention and supervision. Businesses are no exception and try to use the Internet of Things to make business smarter. The supply chain is one of the most vital parts of the business cycle and its smartening creates a dramatic change in the optimization of business processes. However, since this technology is based on the Internet and the use of the Internet can always be associated with different risks, so recognizing the cyber risks that can be faced by businesses in the face of these technologies is always significant. IoT-based supply chain cyber to be identified and analyzed. In order to rank these risks, nonlinear mathematical modeling method has been used. The results show that privacy in interaction with suppliers as well as customers is the most important and effective measures should be taken to address these risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IoT
  • Cyber Risks
  • Smart Supply Chain
  • IoT Security
  • FMCG Industry Supply Chain