نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

10.22105/dmor.2021.286557.1397

چکیده

عدم‌قطعیت امروزه جزء لاینفک داده‌های مسائل دنیای واقعی است و برای تعامل با آن راهی جز مدلسازی وجود ندارد. اگرچه تاکنون ابزارهای مختلفی برای این کار معرفی شده اند، اما مجموعه‌های فازی مردد بیش از سایرین مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. اعداد فازی مردد یکی از آخرین ابزارهای معرفی شده در راستای نیل به مدلسازی بهتر و در نتیجه کسب نتایج واقعی‌تر هستند، که البته در آغاز راه می‌باشند. چنان‌که می‌دانیم یکی از روش‌های بسیار موفق و پرکاربرد در حل مسائل تصمیم‌گیری چندشاخصه روش تاپسیس است. در این مقاله، از طریق مدلسازی عدم قطعیت داده‌های ماتریس تصمیم به صورت اعداد فازی مردد ، هر یک از گام‌های بیان شده در روش تاپسیس استاندارد را متناسب با ابزارهای ریاضی تعریف شده برای HFNs به‌روزرسانی نموده، توسیع جدیدی از این روش برای استفاده با اعداد فازی مردد ارائه خواهد شد. سپس یک مثال عددی راحل و نتایج حاصل را با دیگر روش‌های مشابه مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم. در پایان، اعتبار رتبه‌بندی حاصل و مطالعات آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New extension of TOPSIS method for solving inaccurate MADM problems modeled with hesitant fuzzy numbers

نویسنده [English]

  • abazar keikha

Department of Mathematics, Faculty of Science, Velayat University, Iranshahr, Iran.

چکیده [English]

Todays, uncertainty is an integral part of real-world information, and there is no way to interact with it other than modeling. Although various tools have been introduced to this end, hesitant fuzzy sets have received more attention and use than others. Hesitant fuzzy numbers (HFNs) are one of the latest tools introduced to achieve better modeling and thus more realistic results, which are, of course, just the beginning. As we know, one of the most successful and widely used methods in solving multi-attribute decision-making problems is the TOPSIS method. In this paper, by modeling the uncertainty of the decision matrix data in the form of hesitant fuzzy numbers, each of the expressed steps in the standard TOPSIS method will be updated in accordance with the mathematical tools defined for HFNs, and a new extension of this method will be presented for use with hesitant fuzzy numbers. Then, we solve a numerical example using the proposed method, and analyze the results with other similar methods comparatively. Finally, the credibility of the resulting ranking order and future studies will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hesitant fuzzy numbers
  • Hesitant fuzzy sets
  • Multi attribute decision making problems
  • TOPSIS Method