نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی‌و‌مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، همدان

10.22105/dmor.2021.265665.1294

چکیده

یکی از موضوعات امروزه تولیدکنندگان، بحث تنوع سلیقه‌های مشتریان است، که برای مدیریت این شرایط با کمترین تغییر در محصولات تولیدی، نیاز به خطوطی به اصطلاح چندگانه است، که انعطاف لازم برای تولید این محصولات را دارا باشد. از سویی خیلی از محصولات نیازمند عملیات مونتاژند. از این رو، دو مدل ریاضی جدید برای بالانس خط مونتاژ مدل‌های چندگانه ارائه می‌گردد، که در آن عملیات مونتاژ توسط کارگران و به شکل دستی صورت می‌پذیرد. امّا برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تفاوت‌هایی که کارگران از منظر اثر یادگیری و فراموشی دارند، نیز بروی بالانس خط مونتاژ منظور گردید. هدف این مقاله، حداقل کردن تعداد ایستگاه‌های کاری به ازای یک زمان سیکل معین است. در مدل اول تمام پارامترها قطعی و در مدل دوم، از آنجا که ممکن است تقاضای مشتریان ثابت نباشد و این عامل می‌تواند روی زمان سیکل اثرگذار باشد، از رویکرد استوار برای حل در طی سه سناریوی مختلف استفاده گردید. لذا تجزیه و تحلیل روی مسائل مختلف نشان می‌دهد که رویکرد مدل‌سازی استوار طراحی مطمئن‌تری ارائه می‌دهد و به تصمیم گیرندگان اجازه می‌دهد تا مونتاژ بهتری بر اساس درک بهتر از شرایط کوتاه مدت و بلند مدت تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multi-model Assembly Line Balancing and Sequencing with Operators’ Learning and Forgetting Effects under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Ahmad Faridanifar 1
  • Parvaneh Samouei 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Assistant professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina university, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Today, one of the topics for manufacturers is to discuss the diversity of customer tastes, which to manage this situation with the least change in products, requires so-called multiple lines, which have the necessary flexibility to produce these products. On the other hand, many products require assembly operations. Hence, two new mathematical models are proposed to balance the assembly line of multi-models, in which the assembly operation is performed manually by workers. But for more precise planning, the differences that workers have in terms of the effect of learning and forgetting were also considered on the balance of the assembly line. The purpose of this paper is to minimize the number of workstations per given cycle time. in the first model, all parameters are definite and in the second model, since customer demand may not be constant and this factor can affect the cycle time, a robust approach was used to solve during three different scenarios. Therefore, analysis of various issues shows that a robust modeling approach provides a more reliable design and allows decision makers to have better assembly based on a better understanding of short-term and long-term conditions under conditions of demand uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly Line Balancing and Sequencing
  • Multi-model
  • Learning and Forgetting Effects