نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 ستادیار

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

با افزایش شناخت نسبت به نقش برند در موفقیت بازارهای صنعتی، و توجه خریداران صنعتی به جایگاه برند تأمین کننده در بازارصنعتی، بنابراین شناخت عمده عوامل اثرگذار بر عملکرد برند صنعتی اهمیت می یابد. به عبارتی خریداران صنعتی برای انتخاب و خرید، عملکرد برندهای صنعتی در بازار را مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهند. صنعت پتروشیمی به رشد اقتصادی بسیاری از کشورها کمک کرده است و درکشور ما ایران، رشد اقتصادی بدون توجه به صنعت پتروشیمی امکان پذیر نمی باشد رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد بخصوص شرکتهای مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی ، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند .
در این تحقیق از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 10مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 10مولفه مذکور، تنها تعداد 6 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند در نهایت به کمک شش عامل ساختار شبکهای علی و معلولی آنها را به کمک روش تصمیم گیری دیماتل ترسیم گردیم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Brand Performance in Petrochemical Industry Using Dimethyl Method

نویسندگان [English]

  • shahram eshragh
  • narges delafrooz 1
  • kambiz shahroodi 2
  • yalda rahmati 3

1 profesor

2 perofessor

3 perofessor

چکیده [English]

With increasing knowledge about the role of the brand in the success of industrial markets, and the attention of industrial buyers to the position of the supplier brand in the industrial market, so understanding the major factors affecting the performance of the industrial brand becomes important. In other words, industrial buyers compare and evaluate the performance of industrial brands in the market to select and buy. The petrochemical industry has contributed to the economic growth of many countries, and in our country, Iran, economic growth is not possible without regard to the petrochemical industry. Due to sanctions issues, the petrochemical industry in Iran can move forward by creating a strong industrial brand to retain its customers.
In this study, out of 28 components identified in the qualitative analysis, 10 components remained that were the basis of the analysis. The results of the confirmatory factor analysis showed that out of the 10 components, only 6 components are significantly and significantly They explain the function of the brand. Finally, with the help of six factors, we can draw the structure of causal networks using the Dimatel decision method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Performance
  • Petrochemical industry
  • Sales Profit
  • Dimatel