توسعه مدل مقدار سفارش اقتصادی چند محصولی با الزام سفارشات هم‌زمان برای اقلام باکیفیت نامطلوب

پگاه فرهنگیان؛ هادی مختاری

دوره 7، شماره 4 ، آبان 1401، ، صفحه 648-665

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.280972.1362

چکیده
  هدف: مدل کلاسیک مقدار سفارش اقتصادی چندین دهه قبل برای کاهش هزینه‌های موجودی ارایه شد و از ان زمان تاکنون به‌طور گسترده در زمینه‌های مختلف کنترل موجودی مورداستفاده قرارگرفته است. در سال‌های اخیر محققان جنبه‌های گوناگون مدل EOQ را توسعه داده‌اند؛ زیرا مدل کلاسیک EOQ بسیاری از پارامترهای مهم در دنیای واقعی را در نظر نمی‌گیرد. هدف ...  بیشتر