مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
مساله پسرک روزنامه‌فروش در حالت برون‌سپاری، محدودیت ظرفیت و کالای مرجوعی

آرزو خزایی؛ پروانه سموئی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 391-402

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.266283.1298

چکیده
  هدف: مساله پسرک روزنامه‌فروش یکی از مدل‌های پرکاربرد و مهم در حوزه کنترل موجودی است. در واقعیت صنایع زیادی وجود دارد که محصولات آن‌ها در زمره مساله پسرک روزنامه‌فروش قرار می‌گیرد مانند کالاهای فصلی، محصولات غذایی؛ اما در عمل محدودیت‌های بیش‌تری نسبت به مفروضات مساله پسرک روزنامه‌فروش وجود دارد. در این نوشته سعی شده است تا جهت ...  بیشتر