نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی‌و‌مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران، همدان

10.22105/dmor.2021.266283.1298

چکیده

مسئله پسرک روزنامه‌فروش یکی از مدل‌های پرکاربرد و مهم در حوزه کنترل موجودی است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی مسئله پسرک روزنامه‌فروش با در نظر گرفتن شرایط برون‌سپاری و کالای مرجوعی و محدودیت ظرفیت و تک‌محصولی، با هدف تعیین مقدار تولید داخلی و سفارش برون‌سپاری به‌طوری‌که سود را حداکثر سازند، می‌پردازد. برای نیل به این هدف یک مدل غیرخطی ارائه شده است و مثال‌های عددی مختلف با فرض گسسته بودن تقاضا حل شده و تحلیل حساسیت‌های مختلف برای ارزیابی مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Newsboy Problem with Outsourcing, Limited Capacity and Resalable Return

نویسندگان [English]

  • Arezoo Khazaei 1
  • Parvaneh Samouei 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Assistant professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina university, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The newsboy problem is one of the high usage and important models in the field of inventory control. Due to the importance of the subject, this study examines the newsboy problem by considering the conditions of outsourcing and returned Products and limited capacity and single products, with the aim of determining the amount of domestic production and outsourcing so that maximize profits. In this paper, a non-linear mathematical model is presented and several numerical examples are solved, assuming the demand is discrete, and several sensitivity analyses are done to evaluate the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • returned Products
  • limited capacity
  • newsboy problem