نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

با تغییر دائمی فناوری اطلاعات و الگوهای مصرف کنونی، چرخه عمرمحصولات کوتاه تر می شود. شرکت ها باید به روندهای دائماً متغیر بازار تسلط کامل داشته باشند و برای توسعه ی محصولات جدیدشان که برای افزایش قابلیت رقابت شرکت ها طراحی می شوند فعالیت های تجاری سودزا ایجاد کنند. در عصر پرمخاطره رقابت در بازار پرتلاطم، شرکت‌هایی که فرآیند تحقیق و توسعه بر روی محصولات خود را در اولویت اجرا قرار ندهند، محکوم به شکست هستند. تحقیقات در زمینه توسعه محصولات به منظور مطالعه فرآیندهای سازمانی، روش‌های ساخت، روش‌های نوین بازاریابی و فروش، قیمت تمام‌شده فروش بایستی با رویکرد مهندسی همزمان انجام گیرد. در این پژوهش، با بکارگیری تکنیک رتبه‌بندی تحلیل پوششی داده‌ها محصولات بخش جامدات شرکت گلدارو مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. اندازه‌گیری کارایی محصولات می‌تواند نقطه شروعی برای تحقیقات آتی به منظور کاهش ورودی‌های موثر بر ساخت و افزایش خروجی‌های محصولات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of products in Goldaru pharmaceutical company with product development approach using data envelopment analysis model

نویسندگان [English]

  • farshad kaveh 1
  • hadi shirouyehzad 2
  • seyed mohammad arabzad 1

چکیده [English]

With the constant change in information technology and current consumption patterns, the product cycle becomes shorter. Companies must have a complete range of fluent trends, and to develop < /span> new products that are designed to enhance the competitiveness of companies, create profitable business activities. In the age of risky competition in the turbulent market, companies that do not have the research and development process on their products are doomed to fail. Research in development of products in order to study organizational processes, manufacturing methods, new methods of marketing and sales, the cost of sales should be done with concurrent engineering approach. In this study, using the ranking technique of data envelopment analysis, products of Goldaru company are studied and evaluated. Measuring the efficiency of products can be a surprisingly point for future research in order to reduce effective inputs on manufacturing and increasing output of products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product development
  • Performance evaluation
  • Data envelopment analysis
  • Ranking
محمدی، م. ع. (ندارد). دفتر دوره های تخصصی ندیریت بهرهوری، سازمان مدیریت صنعتی.
توکلی مقدم، ر؛ عمل نیک، م. ص؛ رفعتی، م. (1383). متدولوژی بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در سازمانهای تحقیقاتی. نشریه دانشکده فنی.
مهرگان، م. ر. (1383). مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
کوپر، و؛ کوارتن، ل. س. (1387). تحلیل پوششی داده ها، مدل ها و کاربردها (ترجمه، س. ع. میرحسینی). دانشگاه صنعنی امیرکبیر.
مومنی، م. (1389). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات منصور مومنی.
درزی، ف؛ رنجبری، ا؛ بهزادیان، م. (1390). ارزیابی کارایی تولید محصولات خوراک دان طیور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ( مورد مطالعه شده: شرکت سورین شمال تولید کننده خوراک دان طیور). سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها.
شاه قلی، ا؛ شیرویه زاده، ه؛ توکلی، م. م. (1392). ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان). دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. تهران، ایران: دانشگاه تهران.
شکری، م؛ رضایی، ج؛ ایزدبخش، م؛  (1394). ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد در محیط رقابتی با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن، و تئوری بازی ها( مطالعه موردی: شرکت های سیمان). نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 49، 45-54.
Aoki, S .Inoue, k.Gejima, R, 2010, “Data envelopment analysis of evaluating Japanese universities”,Artif Lfe Robotics 15, PP 165-170
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”. European Journal of Operational Research. Vol. 2, No. 6, pp. 429–444.
Cooper, R.G. and Kleinschmidt, E.J. (1993). “Uncovering the keys to new product success,” IEEE Engineering Management Review, Vol.21, No.4, pp.5-18
Elfving. S. (2007). “Managing collaborative product development. Department of innovation design and product development”. Malardalen University Press Dissertations. Vol. 45, pp. 57-63.
Hobday, M. (2000). The project-based organization: an ideal form for managing complex products and systems Research Policy, 29, 873-875.
Jae Kwon Bae , Jinhwa Kim, (2011). “Product Development with Data Mining Techniques: A Case on Design of Digital Camera”. Expert Systems with Applications. Vol. 38, No. 8, pp. 9274–9280.
Makui, Alinezhad, Kiani Mavi and. Zohrehbandian, “A Goal Programming Method for Finding Common Weights in DEA with an Improved Discriminating Power for Efficiency”. Journal of Industrial and Systems Engineering. Vol. 1, No. 4, pp. 293-303.
PestanaBarros, C.U.C. and Dieke, p. (2008). “Technical efficiency of African hotels”, International Journal of Hospitality Management. Vol. 27, pp. 438-447.
Prasada Rao, D.S., ODonnell, Christopher, j., Battese. and George, E., (2003). “Metaferontier Functions for the study of Interregional Productivity Differeneces”, University of New England, pp.1-6.
TaHo, C. and Song Zhu, D. (2004). “Performance measurement of Taiwan’s commercial banks”, International Journal of Productivity and Performance Managemeant. Vol. 53, No. 5, pp. 425-434.
Weilam, S.M.W., Low, J. and Ching Tang, L. (2009). “Operational efficiencies across Asia Pacific airports”. Transportation Research Part E. Vol. 45, pp. 654-665.