نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

10.22105/dmor.2024.356713.1657

چکیده

هدف: در این مقاله، یک مساله برنامه‌ریزی خطی صفرویک فازی با ضرایب تابع هدف و محدودیت‌های فازی در نظر گرفته شده است. هدف مقاله ارائه یک روش جدید برای حل مساله مورد نظر است که فرض فازی بودن پارامترها را در فرآیند حل حفظ می‌کند و بنابراین، جواب به‌دست‌آمده انطباق بیشتری با شرایط عدم‌قطعیت حاکم بر مساله دارد.

روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله، یک رویکرد جدید بر اساس روش کِر تطبیق داده شده برای حل مساله مورد بررسی پیشنهاد شده است. ایده پیشنهادی یک روش شاخه‌وکران فازی جدید است که در آن، در هر گره از درخت شاخه‌وکران، فرم آزادسازی-شده خطی مساله با یک روش سیمپلکس فازی جدید بر مبنای روش کِر تطبیق‌داده‌شده حل می‌شود.

یافته‎ها: مثال‌های عددی جهت تشریح روش پیشنهادی به‌صورت گام‌به‌گام ارائه شده است و نتایج به‌دست‌آمده با سایر روش‌های حل مساله برنامه‌ریزی خطی صفرویک فازی مقایسه شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: رویکرد پیشنهادی مقاله، بر خلاف فرآیند‌های غیرفازی‌سازی یا استفاده از توابع رتبه‌بندی فازی در ادبیات موجود برای مساله تحقیق، فرض فازی بودن را در فرآیند حل حفظ نموده و در نتیجه، راه حل واقعی‌تری ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Binary Fuzzy Linear Programming Problems: a New Solution Approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Niksirat 1
  • Majid Abdolrazzagh nezhad 2

1 Assistant Professor, Department of Computer Science, Birjand University of Technology, Birjand, Iran.

2 Department of Computer Science, Faculty of Computer and Industrial Engineering, Birjand University of Technology

چکیده [English]

Purpose: In this paper, a Binary Fuzzy Linear Programming Problem (BFLPP) with fuzzy objective function and fuzzy constraints is considered. The purpose of this paper is to propose a new approach that solves the problem based on kerre’s adapted method that maintains the assumption of being fuzzy in the solving process. Therefore, the solution is more consistent with the conditions of uncertainty governing the problem.

Methodology: In this paper, a new fuzzy branch-and-bound approach based on Kerre's adapted method is proposed to solve the fuzzy binary integer programming problem. In each node of the branch-and-bound tree, the linear relaxation of the fuzzy problem is solved with a new fuzzy simplex method based on Kerre’s adapted method.

Findings: Numerical examples are presented to illustrate the proposed method step by step and the results are compared with other approaches that solve fuzzy binary integer programming problems.

Originality/Value: Unlike the available defuzzification procedures and fuzzy ranking functions in the literature of the research problem, the proposed approach considers the assumption of being fuzzy in the solution process and thus offers a more realistic solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy binary integer programming problem, Fuzzy branch-and-bound algorithm, Fuzzy simplex algorithm, Adapted Kerre&rsquo
  • s method