نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشگاه مازندران

3 stinye University, Istanbul, Turkey

10.22105/dmor.2023.408308.1773

چکیده

هدف: همه‌گیری کرونا منجر به ایجاد بحران فراوانی در زمینه سلامت جامعه و همچنین بحث صنایع و کسب و کارها شده است. در این راستا، صنعت تجهیزات پزشکی نقش حیاتی در مدیریت بحران و ارائه خدمات پزشکی داشت که با چالش‌های فراوانی مانند مشکل در تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات و نوسان شدید در میزان تقاضا مواجه شدند. از مهمترین مسائل در زنجیره تامین تجهیزات پزشکی، مساله انتخاب تامین‌کننده می‌باشد که در این پژوهش به مطالعه مساله انتخاب تامین‌کننده با در نظر گرفتن ابعاد مفاهیم نوظهور زنجیره تامین بادوام و انقلاب صنعتی پنجم (مفاهیمی هستند که پس از همه‌گیری کرونا به شدت مورد توجه قرار گرفتند) پرداخته شده است.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش یک رویکرد تصمیم گیری ترکیبی فازی به منظور مطالعه مساله انتخاب تامین‌کننده بادوام با در نظر گرفتن ابعاد انقلاب صنعتی پنجم ارائه شده است. در مرحله اول، با بررسی ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان، شاخص‌های مساله تحقیق (معیارها و زیرمعیارها) استخراج شده و با روش بهترین بدترین فازی وزن آن‌ها محاسبه می‌گردد. در مرحله بعد، تامین‌کنندگان منتخب، با استفاده از روش ویکور فازی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین برای نشان دادن استواری و اعتبار رویکرد پیشنهادی ، نتایج آن با رویکردهای سنتی مقایسه می‌شود.

یافته‎ها: در این پژوهش، شاخص‌های اصلی مساله تحقیق شامل شش معیار و 34 زیرمعیار با توجه به ماهیت مساله تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته و وزن آن‌ها محاسبه گردید. براساس نتایج به‌دست‌آمده، معیار عمومی بیشترین وزن و معیار انسان محوری کمترین وزن را دارا می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در کنار معیارهای عملکردی مانند هزینه و کیفیت، معیارهای دیگری مانند قابلیت اطمینان، قابلیت فنی، کنترل آلودگی، کاهش ریسک و سرویس نیز نقش تعیین کننده‌ای در فرایند انتخاب تامین‌کنندگان در دنیای رقابتی امروز دارند که مدیران باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیران صنعتی و سازمانی کمک کند تا تامین‌کنندگان بالقوه خود را بر مبنای ابعاد مهم و تاثیرگذار انقلاب صنعتی پنجم و زنجیره تامین بادوام ارزیابی کرده و بهترین آنها را انتخاب کنند که می‌تواند به طور قابل توجهی منجر به بهبود عملکرد و کارایی کسب و کار آنها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Hybrid Fuzzy Decision-Making Approach for Evaluating the Suppliers based on Industry 5.0 and Viable Supply Chain Dimensions: A Case Study in Medical Devices Manufacturing

نویسندگان [English]

  • zeinab asadi 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • mohammad valipourkhatir 1
  • Erfan Babaee Tirkolaee 3

1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar Iran

2 University of Mazandaran

3 Department of Industrial Engineering, Istinye University, Istanbul, Turkey.

چکیده [English]

Purpose: The COVID-19 pandemic has led to a significant crisis in society’s health, industries, and businesses. In this regard, the medical devices industry has played an important role in crisis management and providing healthcare and has faced with several major challenges in supplying raw materials, production activities, and distribution activities due to the disruptions caused by the pandemic. One of the critically important issues in the medical devices supply chain is supplier selection. Hence, this research investigates the supplier selection problem considering the emerging concepts, which have dramatically attracted the attention of researchers after the COVID-19 pandemic, namely viability and Industry 5.0.

Methodology: In this study, a hybrid fuzzy decision-making approach is developed to investigate the viable supplier selection problem considering the Industry 5.0 dimensions. In this regard, in the first stage, according to the literature and experts, the main indicators of the research problem are extracted and then their weights are calculated using the fuzzy best-worst method. In the next stage, by employing the fuzzy VIKOR method, the feasible suppliers are evaluated. Also, to show the robustness and validation of the proposed approach, its results are compared with the traditional approaches.

Findings: In this study, a list of indicators, including six aspects and 34 criteria, is provided for the research problem based on its nature and their importance have been computed. Based on the outputs, the general metric is the most important aspect and the human-centricity metric is the least significant one. Also, the results show that in addition to the general criteria, such as cost and quality, other criteria such as reliability, technical capability, pollution control, risk reduction and service also play a significant role in the process of selecting suppliers and managers should pay special attention to these indicators in nowadays competitive marketplace.

Originality/Value: Reading the results of this research can help the Industrial and organizational managers to evaluate the potential suppliers of their companies based on the viability and Industry 5.0 dimensions, and select the best ones, which can significantly improve the performance and efficiency of their businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Industry 5.0
  • Viable Supply Chain
  • Medical Devices. Supply Chain Management