نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 دانشگاه مازندران

3 گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

10.22105/dmor.2023.374164.1687

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بهینه سازی لجستیک بشردوستانه برای افزایش هماهنگی میان بازیگران در فاز حین و پس از فاجعه است و درصدد تحقق، کمینه کردن هزینه‌های امدادرسانی ، کمینه کردن زمان امدادرسانی و کمینه کردن هزینه بازسازی‌ زیرساخت‌ها و مسکن افراد آسیب دیده می باشد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر انواع جهت‌گیری‌های پژوهش، جزء پژوهش‎های توسعه‌ای است؛ چون سعی دارد که مدل‎های موجود در طراحی شبکه لجستیک بشردوستانه را گسترش دهد و بهینه‌سازی دو فاز حین و بعد فاجعه در نظر بگیرد . مدل پیشنهادی این تحقیق با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات چندهدفه، حل شده است.

یافته‎ها: اجرای این مطالعه منجر به کاهش هزینه‌های مکان‌یابی- مسیریابی و بازسازی در زنجیره تامین بشردوستانه و همچنین کاهش زمان امدادرسانی به افراد آسیب دیده و افزایش رضایتمندی آنان خواهد شد. همچنین می‌توان به کمک این مسئله موجودی محصولات امدادی را کاهش داد. برنامه‌ریزی مناسب در فرایندهای لجستیک بشردوستانه به خصوص در فاز هماهنگی بازسازی با توجه به بودجه محدود دولت‌ها و استفاده مناسب از منابع خواهد شد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: یکی از نوآوری‌های این مطالعه کاهش هزینه بازسازی بعد از وقوع لزله از زلزله میباشد. مطالعات متعددی در راستای بازیابی فاجعه انجام شد. در طول دو دهه گذشته، عملیات امدادی مرحله پاسخ توسط تعداد قابل توجهی از محققان مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، موضوع برنامه های بازیابی و بازسازی پس از فاجعه به اندازه کافی در مجامع علمی و عملی مورد بحث قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A multi-objective mathematical model for humanitarian logistics network design using meta-heuristic algorithm: A model to enhance actors’ coordination

نویسندگان [English]

  • Behzad Masoomi 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • Ahmad Jafarnejad 3
  • mohammadmehdi movahedi 4

1 Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

2 University of Mazandaran

3 Department

4 Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to optimize humanitarian logistics to increase coordination between actors in the phase during and after the disaster and aims to minimize the cost of relief, minimize the time of relief and minimize the cost of rebuilding infrastructure and housing for the affected people.

Methodology: This research is a part of developmental research in terms of the research directions types ; Because it is trying to expand the existing models in the design of the humanitarian logistics network and consider the optimization of two phases during and post-disaster. The proposed model of this research has been solved using multi-objective genetic algorithm and multi-objective particle swarm.

Findings: The implementation of this study will lead to a reduction in the costs of locating, routing and reconstruction in the humanitarian supply chain, as well as reducing the time of providing aid to the affected people and increasing their satisfaction. It is also possible to reduce the inventory of relief products with the help of this issue. Appropriate planning in humanitarian logistics processes, especially in the coordination phase of reconstruction, will be done according to the limited budget of governments and the appropriate use of resources.

Originality/Value: One of the innovations of this study is reducing the cost of reconstruction after an earthquake. Several studies were conducted in order to recover from the disaster. Over the past two decades, response phase relief operations have been the focus of a significant number of researchers. However, the issue of post-disaster recovery and reconstruction programs has not been sufficiently discussed in scientific and practical forums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian Logistics Network
  • Actors Coordination
  • Mathematical Model