نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 مدیریت، دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

10.22105/dmor.2023.392276.1727

چکیده

هدف: سازمان‌های تجاری و صنعتی در سراسر جهان در معرض تهدید شدید ناپایداری قرار دارند. مسائل ناپایداری به دلیل ناراحتی‌های محیطی مانند تغییرات آب‌وهوا، گرم شدن کره زمین، کمبود منابع و تخریب اکولوژیکی ناشی می‌شود. زنجیره‌تامین‌دایره‌ای (CSC ) در چند سال اخیر شتاب بیشتری به دست آورده است و به‌عنوان یکی از رویکردهای پایدار و نوآورانه برای صنعت تولید عمل می‌کند. پذیرش زنجیره تأمین دایره‌ای جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم تولید و زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، تحقیقات بسیار کمتری در مورد شناسایی و کاوش چالش‌های متعدد برای اجرای زنجیره تأمین دایره‌ای در کشورهای درحال‌توسعه، انجام‌شده است؛ بنابراین، هدف این تحقیق بررسی و ارزیابی چالش‌های اجرای زنجیره تأمین دایره‌ای در بخش تولید است.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش مجموع 29 چالش زنجیره تأمین دایره‌ای از طریق بررسی ادبیات با روش فرا ترکیب شناسایی‌شده است و تکنیک سوآرا فازی فیثاغورثی (PF-SWARA) را پیشنهاد می‌کند. این تکنیک برای اولویت‌بندی چالش‌های پذیرش زنجیره تأمین دایره‌ای بر اساس اهمیت نسبی آن‌ها استفاده می‌شود. روش پیشنهادی در صنعت داروسازی-استان گیلان مورداستفاده قرار گرفت.

یافته‎ ها: در نتایج نهایی پژوهش معیار چالش‌های استراتژیک (SCs)، عملیاتی و چالش‌های محیطی در اولویت انتخاب قرار دارند.

اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این پژوهش به‌عنوان یک پله برای دست‌اندرکاران صنعتی عمل می‌کند تا زنجیره تأمین دایره‌ای را به‌طور کارآمد و مؤثر اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the circular supply chain implementation challenges using Pythagorean Fuzzy SWARA approach (case of study: pharmaceutical industry of Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • samaneh rash 1
  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
  • Mohammad Rahim Ramazanian 3

1 PhD student in Industrial Management- Production and operations Faculty of Literature and Humanities, University of Gilan

2 University of Guilan

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University

چکیده [English]

Purpose: Commercial and industrial organizations around the world are under severe threat of instability. Unsustainability issues arise because of environmental disturbances such as climate change, global warming, resource scarcity, and ecological degradation. Circular Supply Chain (CSC) has gained momentum in recent years and serves as one of the most sustainable and innovative approaches to the manufacturing industry. Adoption of the CSC increases the social, economic, and environmental aspects of the production system and the supply chain. However, researchers have conducted significantly less research on identifying and exploring the multiple challenges to implementing CSC in developing countries. Therefore, this research investigates and evaluates the challenges of CSC implementation in the production sector. We have identified 29 CSC challenges in the literature review.

Methodology: The research proposes the Pythagorean Fuzzy SWARA (PF-SWARA) technique. This technique is used to prioritize CSC adoption challenges based on their relative importance. We used the proposed method in the pharmaceutical industry of the Gilan Province.

Findings: We prioritize the criteria of Strategic Challenges (SCs) and operational and environmental challenges.

Originality/Value: This research result acts as a stepping stone for industrial practitioners to adopt CSC efficiently and effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • The circular supply chain"
  • , "
  • implementation challenges in developing countries "
  • ,"
  • Pythagorean Fuzzy SWARA"