نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه مدیریت

10.22105/dmor.2023.367956.1681

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر ارایه یک مدل ریاضی چند‌هدفه با رویکرد یکپارچه زمان‌بندی و جریان مالی در پروژه‌های تولیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیر مسلط II (NSGA-II) است.

روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق یک مدل ریاضی چندهدفه را ارایه می‌کند که زمان‌بندی و بهینه‌سازی جریان مالی را در پروژه‌های عمرانی ادغام می‌کند. این تحقیق بر پرداختن به چالش‌های زمان‌بندی و جریان مالی در پروژه‌های تولیدی در شرکت‌های ساختمانی تمرکز دارد. هدف توسعه یک مدل ریاضی چندهدفه است که ملاحظات زمان‌بندی و مالی را با هدف بهینه‌سازی تخصیص منابع و به حداقل رساندن هزینه‌ها ادغام می‌کند. جامعه آماری به‌صورت مطالعه موردی است و اطلاعات و داده‌های موردنیاز از طریق مصاحبه با مدیران شرکت عمرانی کیسون جمع‌آوری شد.

یافته‎ها: الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیر مسلط II به‌عنوان الگوریتم بهینه‌سازی برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد در زمینه چند‌هدفه استفاده شد و نتایج بهینه جهت انتخاب پروژه‌های عمرانی و ساختمانی ارایه شد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق با پیشنهاد یک مدل ریاضی چندهدفه جدید که ملاحظات زمان‌بندی و جریان مالی را در پروژه‌های تولیدی یکپارچه می‌کند، به این حوزه کمک می‌نماید. استفاده از الگوریتم NSGA-II، کارایی یافتن راه‌حل‌های بهینه را افزایش می‌دهد. یافته‌ها می‌تواند برای تصمیم‌گیری در انتخاب پروژه‌های ساخت‌وساز و تولید ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An integrated multi-objective Model of scheduling and financial flow of production projects and using of Based on genetics meta-heuristic algorithms

نویسندگان [English]

  • sajad janbaz 1
  • sayyed mohammad reza davoodi 2
  • abdolmajid abdolbaghi 3

1 department of mNgement

2 faculty of management

3 department of mangement

چکیده [English]

Purpose: The aim of the current research is to present a multi-objective mathematical model with an integrated approach to scheduling and financial flow in production projects using Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II).

Methodology: This research presents a multi-objective mathematical model that integrates scheduling and financial flow optimization in civil engineering projects. This research focuses on addressing the challenges of scheduling and financial flow in production projects in construction companies. The objective is to develop a multi-objective mathematical model that integrates scheduling and financial considerations with the aim of optimizing resource allocation and minimizing costs. The statistical population is in the form of a case study, and the required information and data were collected through interviews with managers of Kisson construction company.

Findings: NSGA-II was used as an optimization algorithm to find efficient solutions in the field of multi-objectives, and optimal results were presented to select civil and construction projects.

Originality/Value: This research contributes to the field by proposing a novel multi-objective mathematical model that integrates scheduling and financial flow considerations in production projects. The use of the NSGA-II algorithm enhances the efficiency of finding optimal solutions. The findings can be valuable for decision-making in selecting construction and production projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scheduling of production projects
  • non-linear mixed integer multi-objective mathematical programming model
  • NSGA-II