نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

10.22105/dmor.2023.368847.1686

چکیده

هدف: یکی از کاراترین روش‌ها برای حل مسایل بهینه‌سازی نامقید روش ناحیه ‌اعتماد است. استراتژی تعیین شعاع ناحیه اعتماد تاثیر بسزایی بر میزان کارایی این روش دارد. از طرفی تحمیل شرط یکنوایی موجب کاهش سرعت همگرایی این روش خواهد شد. بنابراین بهبود و افزایش کارایی این روش یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه محققان می‌باشد.

روش شناسی پژوهش: ایجاد یک شعاع ناحیه ‌اعتماد وفقی جدید و همچنین ترکیب روش ناحیه اعتماد با استراتژی غیر‎یکنوا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب یکنوایی.

یافته‌ها: یک شعاع ناحیه اعتماد وفقی جدید همگرا به صفر ارایه شده و سپس ترکیب ناحیه اعتماد با یک استراتژی غیریکنوای انجام می‌شود. اجرای الگوریتم بر روی یک مجموعه از توابع تست نشان می‌دهد که شعاع وفقی جدید به همراه استراتژی غیریکنوای به کار گرفته شده به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کارایی روش ناحیه اعتماد را بهبود می‌بخشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: الگوریتم غیر یکنوای وفقی ارایه شده دارای مرتبه همگرایی مرتبه دوم بوده و هزینه های محاسباتی را نسبت به الگوریتم‌های سنتی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. از طرفی شعاع وفقی جدید از بی اثر ماندن ناحیه اعتماد در نزدیکی جواب جلوگیری می‌‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Combining Non-monotone Trust Rregion Method with a New Adaptive Radius for Unconstrained Optimization Problems

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamzeh Mirzaei 1
  • Ali Ashrafi 2

1 Department of Mathematics, ُ Semnan University

2 عضو هیات علمی

چکیده [English]

Purpose: One of the most effective methods for solving unconstrained optimization problems is the trust region method. The strategy of determining the radius of the trust region has a significant effect on the efficiency of this method. On the other hand, imposing the monotonocity condition will decrease the convergence speed of this method. Therefore, improving and increasing the efficiency of this method is one of the most important issues and the attention of researchers.

Methodology: Establishing a new adaptive trust region radius as well as combining the trust region method with a non-monotone strategy to avoid the adverse effects of monotonocity.

Findings: A new adaptive trust region radius converged to zero is provided and then trust region combination is performed with a non-monotone strategy. Running the algorithm on a set of test functions shows that the new adaptive radius along with the non-monotone strategy used significantly improves the efficiency of the trust region method.

Originality/Value: The presented non-monotone adaptive algorithm has a second-order convergence rate. In addition, it significantly reduces computational costs compared to traditional algorithms. On the other hand, the new adaptive radius avoids the ineffectiveness of the trust region close to the solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconstrained Optimization&lrm؛
  • &lrm؛ Trust Region&lrm؛ Non-monotone Strategy&lrm؛
  • &lrm؛ Global Convergence