نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه مهندسی برق، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22105/dmor.2023.329218.1567

چکیده

هدف: یکی از حیاتی‌ترین زیر‌مجموعه‌های سیستم مراقبت‌های بهداشتی پیوند عضو می‌باشد و از آن‌جاکه مراکز پیوند عضو به‌صورت مستقیم با عمل‌های جراحی و در نتیجه، زندگی انسان‌ها سروکار دارند، اهمیت این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از عمده‌ترین تفاوت‌های زنجیره‌ تأمین پیوند عضو با سایر زنجیره‌های تأمین احتمال فساد محصولات مربوطه می‌باشد. لذا زمان و همچنین بحث مکان‌یابی مراکز پیوند عضو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی، با توجه به رشد سریع تقاضا برای پیوند عضو و کمبود منابع، زمان انتظار بیمار برای تکمیل پروسه‌ پیوند نقش حیاتی را در سیستم پیوند اعضا ایفا می‌کند.

روش‌شناسی پژوهش: این مطالعه یک مدل ریاضی دوهدفه‌ استوار برای مساله‌ مکان‌یابی تخصیص مراکز پیوند عضو تحت شرایط عدم قطعیت ارایه می‌دهد که هزینه‌های کل سیستم پیوند عضو و همچنین میانگین زمان انتظار بیمار برای انجام پیوند عضو را که از یک سیستم صف G/G/m تبعیت می‌کند، کمینه می‌سازد.

یافته‎ها: برای حل این مدل الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب(NSGA-II) به‌کار گرفته شده است. در نهایت، قابلیت اجرای این مدل و کارایی الگوریتم مذکور نسبت به شاخص‌های تعریف‌شده از طریق آزمایشات عددی نشان داده شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: از آن‌جاکه هر عضو زمان مشخصی را می‌تواند خارج از بدن سپری کند و احتمال فساد یا کاهش کیفیت پیوند وجود دارد، زمان بین خروج عضو از بدن و تکمیل عمل پیوند نقشی اساسی در سیستم پیوند عضو ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A robust multi-objective multi-priodic planning approach to the problem of locating the allocation of organ transplant centers under conditions of uncertainty

نویسندگان [English]

  • ELHAM nejati 1
  • mahdi yousefi nejad attari 1
  • asgar hajibadali 2

1 bonab

2 Department of Electrical Engineerin,g, ,Bonab Branch,Islamic Azad University, Bonab, Iran;

چکیده [English]

Purpose: Organ transplantation is one of the most crucial subsets of healthcare systems. Since transplant centers directly deal with surgical operations and human lives, the importance of this topic has been highlighted.

Methodology: One of the main differences between the typical supply chain and the organ transplant one is the perishability of the concerned products. Therefore, the time and location of organ transplant centers are particularly vital. On the other hand, due to the rapid growth of demand and lack of resources, the patient’s waiting time to complete the transplant process plays a vital role in the organ transplant system.

Findings: This study presents a robust bi-objective mathematical model for the location-allocation of organ transplant centers under uncertainty that minimizes the total cost of the organ transplant system and the average patient waiting time for organ transplantation, following a G/G/m queuing system.

Originality/Value: A Non-dominated Sorting Genetic algorithm (NSGA-II) was proposed to solve this model. Finally, the model applicability and the algorithm performance to the defined indicators were shown, through numerical experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Organ Transplantation
  • Multi Objective optimization
  • Queuing Theory
  • NSGA-II Algorithm