تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
طراحی شبکه لجستیک بشردوستانه با در نظر گرفتن قرارداد خرید

جاوید قهرمانی نهر؛ مهرناز سادات سید بطحائی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 423-444

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.270988.1311

چکیده
  هدف: در این مقاله یک شبکه لجستیک بشردوستانه با در نظر گرفتن قرارداد خرید در شرایط عدم قطعیت طراحی شده است. با توجه به اهمیت موضوع این‌گونه شبکه‌ها در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، مدل طراحی شده درصدد تعیین انبارهای مرکزی و محلی و همچنین پناهگاه‌ها جهت انتقال مصدومین می‌باشد. همچنین تعین بهینه مقدار موجودی انبار و نحوه صحیح انتقال اقلام ...  بیشتر

الگوریتم‌های فراابتکاری
بهبود اثربخشی و کارایی زنجیره تأمین حلقه بسته: رویکرد الگوریتم بهینه‌سازی وال و رمزگذاری جدید مبتنی بر اولویت

جاوید قهرمانی نهر

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 299-315

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.206930.1132

چکیده
  با گسترش و افزایش شدت رقابت، مدیریت زنجیره تامین به یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است؛ طوری که همه فعالیت های سازمان ها را به منظور تولید محصولات، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر داده است. در این تحقیق یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته شامل سطوح مراکز تولیدی، مناطق مشتری، مراکز ...  بیشتر