مقاله پژوهشی - کاربردی الگوریتم‌های فراابتکاری
ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چندهدفه مسئله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه

احسان عقدایی؛ علی حسین زاده کاشان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 99-113

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.65519

چکیده
  پیش‌بینی قابل‌اعتماد، عنصری حیاتی برای موفقیت در مدیریت یک پروژه می‌باشد. از دیرباز روش ارزش کسب‌شده (EVM) به‌منظور دنبال نمودن عملکرد زمانی و هزینه‌ای پروژه، مورداستفاده قرارگرفته است. بهره‌گیری از این روش جهت ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با بهره‌گیری از شاخص عملکرد زمانی (SPI) توسط محققین و صنعتگران موردانتقاد جدی واقع‌شده است؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

مسعود ربانی؛ مریم توجیدی فرد؛ محمد پرتوی؛ حامد فرخی اصل

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 114-127

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.65276

چکیده
  در دنیای امروز، برطرف کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است. با ارائه خدمات درمانی به‌صورت منظم و به‌موقع، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، روند بهبودی بیمار نیز سرعت می­یابد. در این مقاله، یک مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی در نظر گرفته‌شده است. این مسئله، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدل‌های حمل و نقل
روش آزادسازی لاگرانژ برای حل مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت

علی محمودی راد؛ حامد انصوری سواری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 128-137

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.67220

چکیده
  در این مقاله، مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت که نوع خاصی از مسئله حمل‌ونقل با هزینه ثابت می‌باشد، توسعه داده‌شده است.  در مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت، محصولات از مبدأ با هزینه مستقیم و ثابت حمل و باحالت حمل مختلف به مقصدها ارسال می­شوند. این مدل، به‌منظور تأمین تقاضای هر مشتری، مقدار حمل کالاها در این مسیرها را ...  بیشتر

مقاله کاربردی تحلیل پوششی داده ها
بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده از روش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

معصومه خانمحمدی؛ حسین حیدری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 138-150

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.66918

چکیده
  در دهه‌های اخیر، با رشد جهانی اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده‌ای درزمینه‌ی‌ رتبه‌بندی شرکت‌ها انجام پذیرفته است که تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مطرح‌ترین آن‌هاست. بااین‌حال، شاید بهترین روش درزمینه‌ی موردبحث، روش  DEA/AHP باشد که از ترکیب دو مقوله‌ی مذکور پای به عرصه‌ی وجود نهاده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک
بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

حسین احمدی؛ امیر نجفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 151-163

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.66701

چکیده
  هنگام بررسی بازارهای بین‌المللی و برون‌مرزی، مدیران شرکت‌ها با وظایف استراتژیک نسبتا پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که با ریسک، ثبات و بازده بالقوه موجود در بازارهای کشورهای جهان در رابطه می باشد. انتخاب از میان بازارهای بین‌المللی گوناگون برای صادرات، اعطای امتیاز، سرمایه‌گذاری مشترک و ... نیازمند اطلاعات از کشور و بازار هدف است. ...  بیشتر

مقاله کاربردی مدل‌سازی مالی
کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 164-177

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.67216

چکیده
  این مقاله نشان می‌دهد که تکنیک‌های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال‌های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه‌ی در دسترس بودن زمان واقعی داده‌ها و افزایش سرعت رایانه‎، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک‌ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی‎ها به آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی با روش های عددی
کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول

امیرحسین صالحی شایگان؛ علی ذاکری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.66656

چکیده
  مسائل معکوس سهموی از بارزترین مسائل بدوضع در علوم کاربردی هستند. با توجه به تعریف مسأله بدوضع، استفاده از روش‌های عددی پایدار برای حل این دسته از مسائل منجر به بروز خطا با اندازه‌های بسیار بزرگی در جواب خروجی می‌شود. در این مقاله، مسأله تعیین عبارت منبع مجهول(g=g(t در مسأله معکوس سهموی با معادله[{partial _t}T(x,t) = kappa ,{nabla ^2}T(x,t) + g(t)delta (x - {x^*}),x ...  بیشتر