مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 107-115

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.57317

چکیده
  در دنیای واقعی، واحدهای تصمیم‌گیری وجود دارند که در آن‌ها فرآیند تولید را می‌توان به‌صورت یک فرآیند دومرحله‌ای یا چندمرحله‌ای در نظر گرفت. برای ارزیابی این نوع واحدها از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای استفاده می‌شود. در این مقاله، واحدهای دومرحله‌ای موردبررسی قرارگرفته است که در فرآیند دومرحله‌ای، خروجی‌های مرحله اول، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی شعب یک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دومرحله‌ای و تکنیک رتبه‌بندی بردا

احسان واعظی؛ مهدی معمارپور

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 116-129

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.55774

چکیده
  بانک‌ها ازجمله مراکز اقتصادی کشور به‌حساب می‌آیند که عملکرد آن‌ها درزمینه افزایش بهره‌وری و کارایی، موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. بر این اساس، بررسی وضعیت عملکردی و کارا بودن یک بانک متاثر از عملکرد و کارایی شعب آن خواهد بود. هدف از این مقاله، بررسی کارایی و رتبه‌بندی  121 شعبه بانک شهر در استان تهران می‌باشد. برای این منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
مدل جدید تحلیل پوششی داده‌ها دومرحله‌ای فازی با بازده به مقیاس متغیر

محمد جواد گلیج

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 130-146

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.54145

چکیده
  یکی از بهترین ابزارها برای بررسی عملکرد واحدها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، ابزاری برای رتبه‌بندی و شناسایی واحدهای کارا و ناکارا است. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد واحدهای تصمیم‌گیرنده در یک سازمان دارای مقادیر میانی هستند و همچنین در برخی مواقع مقادیر موجود در دنیای واقعی برای ورودی‌ها و خروجی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی الگوریتم‌های فراابتکاری
ارائه مدل دو هدفه مدیریت موجودی با تقاضای فازی برای فروشنده‌های متعدد

ویدا کرباسی بناب؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ انسیه نیشابوری

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.57316

چکیده
     مدیریت موجودی فروشنده، یکی از استراتژی‌های محبوب برای مدیریت سیستم کنترل موجودی می‌باشد که در این استراتژی، فروشنده، مسئولیت کنترل و تکمیل موجودی خرده‌فروشان را بر عهده می‌گیرد. در این مقاله، یک مدل دوهدفه مدیریت موجودی فروشنده با تقاضای فازی برای یک مسئله زنجیره تأمین با ‌فروشندگان و خرده‌فروشان متعدد، موردبررسی قرارگرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی بهینه سازی شبکه
برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکه‌های هوشمند با در نظر‌گیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

محمد صابری؛ مهدی هاتف

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 169-178

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.57753

چکیده
     هدف از برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال (TEP)، یافتن خطوط موردنیاز شبکه با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری است؛ بطوریکه با رعایت شاخص‌هایی امنیتی سیستم، بار آینده به شکلی اقتصادی تامین گردد. با توجه به عدم قطعیت بار، تولیدات پراکنده بادی، منابع پاسخگو به بار و رقابتی شدن بازار برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با چالش‌هایی مواجه شده ...  بیشتر