مقاله پژوهشی تصمیم گیری براساس شبکه عصبی/ یادگیری عمیق
شناسایی و پیش بینی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مونا جهانگیرزاده؛ امیر مزیکی؛ ُسید سهیل فاضلی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.299446.1468

چکیده
  هدف: امروزه شرکت‌های بیمه با رقابتی ‌گسترده برای جذب و نگهداری مشتریان وفادار رو‌به‌رو هستند؛ بنابراین اهمیت مدل‌های پیش‌بینی وفاداری مشتریان بیش از گذشته نمایان شده است و می‌تواند موجب سهم بازار گسترده‌تری برای شرکت‌ها می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان و توسعه مدلی جهت پیش‌بینی میزان وفاداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تصمیم گیری براساس شبکه عصبی/ یادگیری عمیق
ارائه الگوی مناسب برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع بانکی به روش شبکه عصبی مصنوعی

یوسف ابراهیمی؛ یعقوب علوی متین؛ سحر خوش فطرت؛ حسن رفاقت

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.301155.1473

چکیده
  هدف: بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خدماتی و مالی ضمن همراهی با برنامه‌های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود می‌باشند. در جهت دستیابی به این اهداف، باید توانایی تجهیز و تخصیص بهینه منابع خود را داشته باشند. یکی از مسایل مهم، شناخت عوامل موثر در جذب منابع می‌باشد که هدف این پژوهش، ارایه الگویی مناسب برای شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
مدل سازی ریاضی چندهدفه متمرکز بر درآمد هتل و هزینه مسافر با الگوریتم های MOPSO و NSGA-II

محمد ساویز اسدی لاری؛ مریم عباس قربانی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 39-71

https://doi.org/10.22105/dmor.2023.361666.1691

چکیده
  هدف: طی دهه‌های پیشین، صنعت هتل­داری در سطح بین‌المللی به صنعتی رقابتی مبدل شده است که کشورها جهت کسب حداکثر درآمد حاصل از آن، متمایل به به‌کارگیری مدل‌های توسعه داده شده، تکنیک‌های جدید و ارایه‌ نوآوری‌ها شده‌اند. به همین سبب  توجه به چگونگی مدیریت درآمد هتل‌ها و از سویی دیگر مدیریت هزینه‌های سفر و حمل‌ونقل مسافر و به‌کارگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
ارایه مدلی برای ارزیابی پادشکنندگی زنجیره تامین (موردمطالعه: شرکت توزیع دارو پخش)

محمد مهدی رحیمیان اصل؛ محمدحسن ملکی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 72-87

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.309182.1494

چکیده
  هدف: برای بهبود جایگاه رقابتی شرکت و مقابله با اختلالات و شکست‌ها، زنجیره تامین می‌بایست به‌سوی پادشکنندگی حرکت کند. بر این اساس، زنجیره تامین علاوه بر آمادگی مواجهه با اختلالات و پاسخ به آن، توان بازیابی شرایط قبل از اختلال را داشته و حتی شرایط بهتری را نیز ایجاد نماید. برای حرکت در این مسیر، لازم است تا تصمیم‌گیران جایگاه فعلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
تحلیل عملکرد پایداری با دسترسی‌پذیری‌های ضعیف خروجی‌های نامطلوب: مطالعه موردی شرکت‌های گاز استانی

سمیه کریمی امشی؛ سهراب کردرستمی؛ علیرضا امیر تیموری؛ آرمین قانع کنفی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 88-101

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.267035.1301

چکیده
  هدف: در غالب بررسی‌های پایداری با دربرگیری مباحث محیطی، اجتماعی و اقتصادی، علاوه بر خروجی‌های مطلوب، خروجی‌های نامطلوبی هم ایجاد می‌شود که مانعی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود. در این راستا هدف از این بررسی ارایه یک روش تحلیل پوششی داده‌ها با در نظر گرفتن صورت‌های متفاوتی از دسترسی‌پذیری ضعیف برای خروجی‌های نامطلوب به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی برنامه ریزی استراتژیک
ارائه مدل کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های صادراتی ایران مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی و ظرفیت جذب دانش

نرجس بساق زاده؛ محمود مرادی؛ محمد تمیمی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 102-122

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.309305.1497

چکیده
  هدف: علیرغم اهمیت روزافزون نقش دانش در گسترش عملکرد نوآوری و حفظ مزیت رقابتی در محیط رقابتی شدید جهانی، سازمان‌ها در بهره‌گیری و توسعه زیرساخت جریان دانش خارجی به سمت خود دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. نظریه ظرفیت جذب دانش و ایجاد ساختارهای کشف و بهره‌برداری در تحقیق و توسعه به‌عنوان نظریه دوسوتوانی سازمانی، می‌توانند تبیینی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
پیش بینی پیک ششم بیماری کووید-19 در ایران برمبنای آنالیز طیفی منفرد (SSA)

مرتضی عبدالحسینی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.312966.1517

چکیده
  هدف: بیماری کرونا ویروس (کووید-19) یک بیماری همه‌گیر است که همه کشورهای جهان را درگیر کرده است. پیش‌بینی روند گسترش بیماری کرونا منجر خواهد شد که تدابیر لازم جهت کنترل این بیماری از سوی مسئولین انجام شود. این موارد شامل افزایش واکسیناسیون، قرنطینه کردن شهرها و ممنوعیت ورود و خروج، افزایش ظرفیت تخت­های بیمارستانی، ایجاد مراکز واکسیناسیون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تصمیم‌گیری چند شاخصه
استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP با رویکرد فازی برای اولویت بندی معیارهای سازمان یادگیرنده در مدارس ایرا ن

سحر اسماعیلی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ چنگیز والمحمدی؛ علی اکبر حدادی هرندی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.313801.1521

چکیده
  هدف: این مقاله درصدد ارایه ساختاری منعطف برای سازمان یادگیرنده متناسب با شرایط مدارس ایران می‌باشد تا با استفاده از آن مدارس به عنوان یک سازمان آموزشی در مواجهه با محیط پیوسته در حال تغییر، نوآوری و اثربخشی را تسهیل کنند و با آموزش ارزش‌های انسانی و اصول تعلیم و تربیت، کمک کنند دانش آموزان تبدیل به افرادی شوند که به نحوی سالم و متمدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدل‌های زمان‌بندی
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف تحت محدودیت منابع دوگانه انسان و ماشین با درنظرگرفتن خرابی ماشین‌ آلات

پرهام صوفی؛ مهدی یزدانی؛ مقصود امیری؛ محمد امین ادیبی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 153-175

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.271200.1315

چکیده
  هدف: یکی از مهم­ترین مسایل حوزه زمان‌بندی تولید که اخیرا بسیار موردتوجه محققان قرار گرفته است، مساله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین  (DRCFJSP)است. برای مقابله با اختلال‌های غیرمنتظره مانند خرابی ماشین، باید برنامه زمان‌بندی کارها استوار باشد تا در صورت وقوع اختلال، برنامه زمانی دارای کارایی مناسبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدل‌های مکان‌یابی
ارایه یک رویکرد برنامه‏ریزی تصادفی دو مرحله‏ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین تاب‏آور دارو (مطالعه موردی کووید-19)

علیرضا روشنی؛ محمدرضا غلامیان؛ مهسا عربی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 176-195

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.315105.1527

چکیده
  هدف: با توجه به افزایش پیچیدگی‏‌های ناشی از عدم‏‌قطعیت و تاثیرات آن در شبکه‌‏های زنجیره تامین، بسیاری از محققین به استفاده از رویکردهای تقابلی با عدم‌‏قطعیت داده‌‏ها روی آورده‌‏اند. به علاوه، وقوع هرگونه اختلال در شبکه‌‏های توزیع، می‌تواند خسارت‌‏های جبران‏‌ناپذیری به بار بیاورد؛ بنابراین اتخاذ استراتژی‏‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی استوار
مدل‌سازی و حل مساله چندهدفه چیدمان استوار تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با الگوریتم‌های فرا ابتکاری چندهدفه

امین قاسمی نژاد؛ محمد فلاح؛ حامد کاظمی پور

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 196-223

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.289735.1418

چکیده
  هدف: مقاله حاضر به مدل‌سازی و حل یک مساله چندهدفه چیدمان استوار تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با الگوریتم‌های NSGA-II، MOPSO و MOGWO پرداخته است. از آن‌جایی‌که مساله چیدمان تسهیلات از نوع NP-Hard می‌باشد؛ لذا لزوم به‌کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری با ارایه یک کروموزوم مناسب جهت دستیابی به جواب‌های نزدیک به بهینه در این مقاله مورد‌بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی بهینه سازی فازی
اصلاح الگوی سرویس‌دهی وسایل حمل‌ونقل عمومی با در‌نظر گرفتن فاصله‌گیری اجتماعی تحت شرایط همه‌گیری کرونا ویروس و عدم قطعیت

ملیحه نیک سیرت

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 224-235

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.323398.1551

چکیده
  هدف: در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و در راستای رعایت قوانین فاصله‌گیری اجتماعی، اپراتورهای حمل‌و‌نقل عمومی می‌بایست با ظرفیت‌های کم‌تری فعالیت کنند. از آن‌جا که ممکن است تقاضا در مناطق مختلف و در ساعات مختلف روز بیش از ظرفیت باشد، رانندگان مجبورند از خدمت‌رسانی به مسافران در ایستگاه‌های خاص خودداری کنند تا از ازدحام جمعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی فازی
یک رویکرد پارامتری دو مرحله‌ای برای حل مساله حمل‌و‌نقل فازی انعطاف‌پذیر

گوهر شکوری؛ سید هادی ناصری؛ محمد مهدی پایدار

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 236-255

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.309494.1499

چکیده
  هدف: مساله حمل‌و‌نقل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین مدل‌‏های مرتبط با برنامه‌‏ریزی خطی، همواره مورد‌توجه محققین می‌باشد. باتوجه به فقدان اطلاعات دقیق، شرایط اقتصادی متغیر، عوامل غیرقابل‌کنترل و به‌ویژه شرایط متغیر منابع در دسترس، برای تطبیق با شرایط واقعی عملا با نوعی از عدم قطعیت، هم انعطاف‌پذیری در قیود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی بهینه سازی خطی
انتخاب سبد سهام بهینه چند دوره‌ای با افق زمانی متفاوت با رویکرد نظریه نا اطمینانی

یونس نوذرپور؛ سید محمد رضا داودی؛ مهدی فدائی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 256-268

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.322209.1547

چکیده
  هدف: سبد سهام چند دوره‌ای پس از بسته شدن می‌­تواند در فواصل زمانی منظم موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدل‌های سبد سهام چند دوره‌ای این است که غالبا سرمایه‌گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره‌ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل­‌های تکنیکی، بنیادی یا مدل­‌های آماری باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
ارایه کلاس جدیدی از روش‌های آماری مبتنی بر قابلیت اعتماد به‌منظور مدل‌سازی و تصمیم‌گیری

سپیده اعتمادی؛ مهدی خاشعی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 269-282

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.311692.1514

چکیده
  هدف: در این مقاله، یک متدولوژی جدید برای مدل‌سازی‌های آماری ارایه گردیده است که برخلاف تمامی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه‌یافته معمول، قابلیت اعتماد به نتایج را به‌جای دقت حاصله به حداکثر می­‌رساند. بر این اساس در این مقاله، یک دسته جدید از رویکردهای مدل‌سازی آماری با جایگزینی فرآیندهای معمول با فرآیند پیشنهادی پیشنهاد گردیده ...  بیشتر