مقاله پژوهشی مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
حسابان مالیاوین در استنباط آماری فازی: کران پایین کرامر-رائو برای متغیر‌های تصادفی فازی

حسین جعفری؛ محمد جواد عبادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 124-132

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.234911.1152

چکیده
  کران پایین کرامر-رائو با استفاده از انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء و نامساوی کوشی شوارتز به دست می‌آید. انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء در حسابان مالیاوین در این مطالعه نقش خواهد داشت. تخمین نقطه‌ای در آمار و احتمالات بسیار حیاتی است و طیف گسترده‌ای از کاربردها را دارد. مشکل تخمین نقطه‌ای بسیار حیاتی است و طیف گسترده‌ای از کاربردها دارد. هنگامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی فازی
ارزیابی محاسبه قابلیت اطمینان و در دسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیزین

مرتضی شفیعی؛ هیلدا صالح؛ عاطفه کاوه

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.229706.1149

چکیده
  ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس ‌بودن سیستم تولیدی، احتمال وقوع توقف‌های ناگهانی و هزینه‌بر که بسیار پرخطر است را کاهش می‌دهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است، یک روش  جدید برای تعیین قابلیت اطمینان و دردسترس ‌بودن یک سیستم تولید ارائه شود که برای انواع مؤلفه‌های شکست مانند مواد، تدارکات، پرسنل و ماشین‌آلات کاربرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تصمیم‌گیری چند شاخصه
بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده

حجت ا... شریف پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.235154.1153

چکیده
  امروزه سازمان‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن در بازار نیاز به تکامل سیستم‌های تولید خود دارند. برای تحقق این امر، رویکردی کاملاً جدید و نوین برای مدیریت و تولید یک سازمان مورد نیاز است که به‌طور چشمگیری بهره‌وری را افزایش ‌دهد و هم‌‌‌چنین به ایجاد زنجیره‌های تأمین موثر و کارآمد کمک ‌کند. حال که انقلاب صنعتی به نسل چهارم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
بهینه سازی بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای آنلاین با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

الهام فاضلی ویسری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ رضا طاولی؛ قیدر قنبرزاده

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 167-187

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.240196.1186

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ها و توسعه یک الگو جهت ارائه قوانین بهینه بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای آنلاین می‌باشد. یک پژوهش کاربردی و از نظر روش، آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در‌بخش کیفی شامل 15 نفر در نسلهای سه‌گانه X، Y و Z (نسل بازاریابی ملینیوم) و در‌بخش کمی شامل 460 نفر از خریداران آنلاین می‌باشد. ابزار گردآوری  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدل های بهینه سازی ریاضی
یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

حسن رشیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 188-203

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.238929.1178

چکیده
  بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهان، از هم‌اکنون تصمیم گرفته‌اند که ترم آینده را به‌صورت مجازی برگزار کنند. در کشور ما هم پیش‌بینی‌ها وضعیت قرمزی برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا، نشان می‌دهد. همچنین، تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها در این مناطق سکونت دارند. بنابراین، در برنامه‌ریزی ترم آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی غیر خطی
روش ناحیه اعتماد جدید برای مینیمم سازی تابع پیوسته لیپ‌شیتز موضعی

زهره اکبری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 204-220

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.243942.1201

چکیده
  دردر این مقاله، یک روش ناحیه اعتماد جدید برای حداقل‌سازی تابع پیوسته لیپ‌شیتز موضعی نامحدب ارایه می‌گردد. در این روش،‌ در تست نسبت حداکثر برخی مقدارهای تابع هدف در تکرارهای قبلی جایگزین مقدار تابع هدف فعلی می‌شود. این روشدارای خاصیت غیریکنواختی بوده که از افتادن الگوریتم در دره‌های باریک جلوگیری می‌کند. اثبات همگرایی سراسری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل پوششی داده ها
مدل‌های جدیدی برای انتخاب ارائه دهندگان تدارکات معکوس طرف ثالث در حضور عوامل متعدد دارای نقش دوگانه: یک رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها با مرز دوگانه

حسین عزیزی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.235685.1158

چکیده
  مطالعات نشان داده است که تحلیل پوششی داده‌ها (‏DEA‏) یک روش عالی تحلیل کارایی مبتنی بر داده‌ها برای مقایسه‌ی ‏واحدهای تصمیم‌گیری دارای ورودی‌های متعدد و خروجی‌های متعدد است. انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌ها (اندازه‌های ‏عملکردی) در ‏DEA‏ کار ظریفی است. اساساً ‏گنجاندن تعداد زیاد ورودی‌ها و خروجی‌ها کار ‏خوبی محسوب می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی تصمیم‌گیری چند شاخصه
تحلیل روند آبرسانی به شهرها و روستاهای ایران و دفع فاضلاب از آنها طی سالهای 91 تا 97 با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه

عباس جهانگیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 233-248

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.239925.1184

چکیده
  در سازمان‌های متولی خدمات هم‌چون شرکت‌های آب و فاضلاب برای خدمات رسانی بهتر نیازمند بازخورد و ارزیابی عملکرد هستند. هدف از این تحقیق تحلیل روند آبرسانی به شهرها و روستاهای ایران و دفع فاضلاب از آن‌ها طی سال‌های 91 تا 97 بود. به‌این منظور در این تحقیق توصیفی-مقطعی که داده‌های مورد نیاز از سالنامه‌ی آماری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ...  بیشتر