نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سری­های زمانی می­توان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاه­ها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید می­تواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش استفاده از سری­های زمانی به‌منظور بررسی موارد عنوان‌شده در یک شرکت قطعه­سازی خودرو می­پردازد. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و بررسی داده­های مستخرج از بخش نگهداری و تعمیرات کارخانه پرداخته و سپس با استفاده از روش­های تضمین کیفیت نظیر آنالیز حالات بالقوه خرابی، اقدام به تعیین مهم­ترین عوامل مؤثر بر خرابی قطعات و درنتیجه تشخیص حدودی خرابی تجهیزات می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the times of maintenance activities and analysis of the factors affecting the failures

نویسندگان [English]

  • Moeen Sammak Jalali
  • Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi

Department of Industrial Engineering,Amirkabir University of Technology,Tehran,Iran

چکیده [English]

Among various applications of time series, applying this concept in production industries with the intention of pre-detecting failure times of machines and implementing maintenance tasks, is considered as one of the most valuable activities in the automotive industries. With this regard, this article embarks on applying time series analysis as well as quality assurance concepts to detect failure times and implement proper actions. With this regard, we will analyze the data derived from maintenance department of the company. Then we determine influential factors on parts failure by means of quality assurance concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • time series
  • maintenance
  • Quality Assurance
  • Automotive manufacturing
دبیری، غلامرضا. (1382). آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA): مفاهیم، روش و پیاده­سازی. تهران: انتشارات شرکت تهیه و توزیع لوازم‌یدکی ایران‌خودرو، صوفیان.
سماک جلالی، معین و قادری، سید فرید. (1391). کاربرد ابزارهای کنترل کیفیت و FMEA به‌منظور ارتقاء کیفیت در یک مطالعه موردی. نهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی.
فاطمی قمی، سیدمحمد تقی. (1391). کنترل کیفیت آماری. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
مسیحی، الیپس، رونق، مریم و مشایخ، محمدرضا. (1392). فناوری­ها و فرآیندهای تولید. تهران: انتشارات فرمنش.
نقندریان، کاظم. (1384). کنترل کیفیت آماری. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
یزدانی، امیرعلی و محبی، امیرحسن. (1390). شش سیگما همراه با نرم‌افزار MINITAB 14. تهران: انتشارات ناقوس.
Chen, C., Wang, Y., Ou, H., He, Y., & Tang, X. (2014). A review on remanufacture of dies and moulds. Journal of cleaner production, 64, 13-23.
Eminente, A., Gallo, M., Murino, T., & Naviglio, G. (2013). A proposal for forecasting highly seasonal products: the Unifrigo Gadus SPA case study. International journal of statistics & economics, 3, 77-88.
Ghobbar, A. A., & Friend, C. H. (2003). Evaluation of forecasting methods for intermittent parts demand in the field of aviation: a predictive model. Computers & operations research, 30(14), 2097-2114.
Holt, C. C. (2004). Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages. International journal of forecasting, 20(1), 5-10.
Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2007). Automatic time series for forecasting: the forecast package for R (No. 6/07). Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics.
Kim. H. Y., Raichur, V., Skerlos, S. J. (2008). Economic and environmental assessment of automotive remanufacturing: alternator case study. Proceedings ASME 2008 international manufacturing science and engineering conference. Evanston, Illinois, USA.
Kim, Y. J., & Choi, C. H. (2009). A study on life estimation of hot forging die. International journal of precision engineering and manufacturing, 10(3), 105.
Marx-Gomez, J., Rautenstrauch, C., Nürnberger, A., & Kruse, R. (2002). Neuro-fuzzy approach to forecast returns of scrapped products to recycling and remanufacturing. Knowledge-Based systems, 15(1-2), 119-128.
Meier, H., Roy, R., & Seliger, G. (2010). Industrial product-service systems—IPS2. CIRP annals-manufacturing technology, 59(2), 607-627.
United States International Trade Commission (2012). Remanufactured Goods: An Overview of the U.S. and Global Industries, Markets, and Trade. Retrived from http://www.usitc.gov/publications/332/pub4356.pdf.