نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت مجتمع فولاد خراسان، نیشابور، خراسان رضوی.

10.22105/dmor.2022.361244.1663

چکیده

به‌طورکلی کارایی، معیار ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم‌گیری از ابعاد مختلف می‌باشد. تحلیل پوششی داده‌ها، یک روش برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده است. هدف از پژوهش حاضر این است که با در نظر گرفتن هم‌زمان دارایی‌های ورودی و تأمین سرمایه، کارایی مالی شرکت‌ها اندازه‌گیری شود. در این پژوهش روشی جدیدی به نام مدل سه‌بعدی تحلیل پوششی داده معرفی و در مورد 10 شرکت فعال در حوزه صنعت فولاد در ایران طی دوره زمانی 5 ساله و از سال‌های 1395- 1399 تحلیل کارایی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های متعددی وجود دارند که عملکرد مناسبی در مدیریت دارایی‌های ورودی دارند اما از نظر تأمین سرمایه ناکارا هستند. درعین‌حال، شرکت‌هایی وجود دارند که در آن‌ها عملکرد مدیریت در مقایسه با دارایی‌های ورودی ضعیف است ولی از نظر تأمین سرمایه کارا هستند. بنابراین هنگام تحلیل کارایی شرکت، به شاخصی برای اندازه‌گیری کارایی نیاز است که هم ورودی‌ها و هم تأمین سرمایه را هم‌زمان مدنظر قرار دهد. این پژوهش با تکیه بر این نکته یک روش اندازه‌گیری جدیدی را ارائه کرده است و وضعیت جاری مالی هر واحد تصمیم‌گیری را از طریق روش بازده به مقیاس تجزیه و تحلیل کرده و مسیری برای بهبود مالی مشخص نموده است. وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌های پیشین توجه به تأثیر عوامل منفی و مخرب همانند استقراض‌ها و بدهی‌های واحد تصمیم‌گیری در تحلیل پوششی داده بوده است. با توجه به پیشینه پژوهش ارائه‌شده و جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی نظیر ایرانداک، مسئله کارایی مالی با استفاده از مدل بازطراحی شده DEA، مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته است و همچنین ازآنجاکه این پژوهش به رویکرد جدیدی در تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است، خود را از پژوهش‌های پیشین متمایز ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Financial Efficiency in Steel Industry Companies: Evidence from Three-Dimensional DEA Approach

نویسنده [English]

  • Kasra Ghafori

Khorasan Steel Complex Company, Neishabur, Razavi Khorasan.

چکیده [English]

In general, efficiency is a criterion for evaluating the performance of a decision unit from different dimensions. Data envelopment analysis is a mathematical programming method for evaluating the performance of decision-making units. The purpose of this study is to measure the financial efficiency of firms by considering both incoming assets and financing. In this research, a new method called the three-dimensional model of data envelopment analysis was introduced and performance analysis was done on 10 active firms in the field of the steel industry in Iran during 5 years, from 2016 to 2021. The results showed that there are several firms that have good performance in managing incoming assets but are inefficient in terms of financing. At the same time, there are firms that have poor management performance compared to inputs but they are efficient in terms of financing. Therefore, when analyzing a firm's performance, an indicator is needed that considers both inputs and financing at the same time. According to this, we proposed a new measurement method and had analyzed the current financial situation of each decision-making unit through the method of return to scale and a path has been determined for financial improvement. Attention to the effect of negative and destructive factors such as borrowings and debts of the decision-making unit in data envelopment analysis has been the key and different aspect of this study, compared to other previous studies. According to the literature review and using the redesigned DEA model has not been considered by Iranian researchers and due to a new approach to data envelopment analysis, our approach has distinguished itself from the previous works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Steel Industry
  • Financial Efficiency
  • three-dimensional DEA