نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

10.22105/dmor.2022.309494.1499

چکیده

هدف: مسأله حمل و نقل، به عنوان یکی از مهمترین و کاربردی‏ترین مدل‏های مرتبط با برنامه‏ریزی خطی، همواره مورد توجه محققین می باشد. با توجه به فقدان اطلاعات دقیق، شرایط اقتصادی متغیر، عوامل غیر‏قابل کنترل و به ویژه شرایط متغیر منابع در دسترس، برای تطبیق با شرایط واقعی عملاً با نوعی از عدم قطعیت، هم انعطاف پذیری در قیود و هم فازی بودن ماهیت پارامترها مواجه هستیم. از این رو، یک روش برای بیان شرایط این مدل سازی، استفاده از اعداد فازی انعطاف پذیر است که باعث می‏شود با شرایط واقعی تطبیق بیشتری داشته باشد.

روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق، پس از بررسی ادبیات پژوهش، مسأله حمل و نقل کلاسیک با در نظر گرفتن محدودیت عرضه فازی انعطاف پذیر-بازه‏ای، مدل سازی می‏شود. در ادامه برای فرآیند حل، یک رویکرد فازی انعطاف پذیر برای مدل پیشنهادی مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

یافته‎ها: تجزیه و تحلیل مثال عددی بیانگر آن است که رویکرد برنامه ریزی خطی پارامتری طرحی مطمئن ارائه می‏دهد تا تصمیم گیرنده اجازه انتخاب بهتری از منابع با بیشترین رضایت مندی به دست آورد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش،به رویکرد پارامتری با رابطه انعطاف پذیر پرداخته می‏شود و بر اساس نتایج پژوهش، جواب با بیشترین رضایت مندی در قیود به دست می‏آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A two-phase parametric approach for solving flexible fuzzy transportation problem

نویسندگان [English]

  • Gohar shakouri 1
  • Seyed Hadi Nassery 2
  • Mohammad Mahdi Paydar 3

1 Department of Mathematics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Department of Applied Mathematics, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

3 دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده [English]

Purpose: The transportation problem, as one of the most important and most practical models related to linear programming, has always been of interest to researchers. Due to the lack of accurate information, variable economic conditions, uncontrollable factors and especially variable conditions of available resources, to adapt to the real conditions, we are faced with a kind of uncertainty, both flexibility in constraints and fuzzy nature of the parameters. Hence, one method to express the conditions of this modeling is to use flexible fuzzy numbers that make it more adaptable to real conditions.

Methodology: In this research, after reviewing the research literature, the transportation problem is modeled by considering the flexible-interval fuzzy supply constraint. Then, for the solution process, a flexible fuzzy approach to the proposed model is studied.

Findings: Numerical example analysis indicates that parametric linear programming approach offers a reliable design so that the decision maker can obtain a better selection of resources with the most satisfaction.

Originality/Value: In this research, parametric approach with flexible relationship is discussed and based on the research results, the solution is obtained with the most satisfaction in constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexible linear problem
  • fuzzy transportation model
  • parameter linear programming
  • membership function
  • flexible fuzzy constraint