نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.22105/dmor.2022.339941.1603

چکیده

مساله مکان یابی- مسیر یابی (LRP) یک مساله استراتژی در طراحی زنجیره تامین برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. اینگونه مسائل شامل انتخاب بهینه یک یا چند انبار از بین تعدادی نقاط بالقوه و تعیین کوتاه ترین مسیرهای تأمین نیاز مشتری است. با توجه به نقش حمل و نقل در تولید آلاینده ها در طی سالهای گذشته ، اهمیت در نظر گرفتن لجستیک سبز برای کاهش اثرات زیست محیطی حمل و نقل بسیار مهم شده است. در این مقاله ، یک مساله استوار دو هدفه برنامه ریزی عدد صحیح(MILP) مسیریابی –مکان یابی سبز ظرفیتدار (G-CLRP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضای مشتری و احتمال خرابی در انبارها و مسیرها ارائه شده است . هدف از این مدل ریاضی ، بازگشایی انبارها و انتخاب مسیرهایی است که بیشترین قابلیت اطمینان و کمترین میزان هزینه و آلایندگی محیط زیست را دارند. در انتها آنالیز عددی و تحلیل حساسیت بر روی نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of A Robust Multi-Objective Model for Green Capacitated Location-Routing Under Crisis Conditions with Time Value of Money

نویسندگان [English]

  • shima Roosta 1
  • Seyed Milad Mirnajafi Zadeh 2
  • Hamid Bazargan Harandi 1

1 Shahid Bahonar University of Kerman

2 Ferdowsi University of Mashhad.Iran

چکیده [English]

Location-Routing Problem (LRP) is a strategic supply chain design problem aimed at meeting customer demands. LRPs involve selecting one or more depot sites from a set of potential locations and determining the best routes to connect them to demand points. With the rising awareness about the environmental impacts of transportation over the past years, the use of green logistics to mitigate these impacts has become increasingly important. To copmpensative a gap in the literature, this paper presents a robust bi-objective mixed-integer linear programming (MILP) model for the green capacitated location-routing problem (G-CLRP) with demand uncertainty and the possibility of failure in depots and routes. The final result of this Robust Multi-Objective Model is to set up the depots and select the routes that offer the highest reliability (Maximizing network service) while imposing the lowest cost and environmental pollution.

The paper also provides a numerical analysis and a sensitivity analysis of the solutions of the model. from your own perspective although you may draw arguments from other research work to back up your arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Integer Linear Programming (MILP)
  • Green Capacitated Location-Routing
  • Crisis Management
  • Robust Optimization
  • Time Value of Money