نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: سبد سهام چند دوره‌ای پس از بسته شدن می‌­تواند در فواصل زمانی منظم موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدل‌های سبد سهام چند دوره‌ای این است که غالبا سرمایه‌گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره‌ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل­‌های تکنیکی، بنیادی یا مدل­‌های آماری باشد. در مدل‌های متداول سبد سهام چند دوره‌ای فرض می‌شود که افق‌های زمانی پیش‌بینی و اصلاح برای تمام دارایی‌ها یکسان است. این در حالی است که ممکن است یک دارایی در افق یک ماهه و دیگری در افق دو ماهه پیش‌بینی شود و در آینده نیز در این افق‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر ارایه یک مدل سبد سهام چند دوره‌ای می‌­باشد که در آن دارایی‌ها دارای افق‌های زمانی متفاوت برای اصلاح هستند و یا یک دارایی می­‌تواند برای چند دوره اولیه مورد معامله قرار نگیرد و سپس وارد چرخه اصلاح شود.
روش‌شناسی پژوهش: در مدل پژوهش برای توصیف بازده از متغیر نا اطمینانی تعریف‌شده بر روی یک فضای نا اطمینانی استفاده می‌شود. تابع هدف مدل بیشینه‌­سازی ثروت نهایی سبد سهام می‌باشد و برای کنترل ریسک سبد از یک محدودیت استفاده می‌شود که در آن اندازه نا اطمینانی قرار گرفتن ثروت نهایی زیر یک حد آستانه در یک سطح اطمینان مشخص کنترل می‌شود. برای یافتن جواب بهینه، مدل طراحی‌شده توسط یک تغییر متغیر به فرم یک برنامه‌ریزی خطی تبدیل می‌گردد.
یافته‌ها: پس از تشریح نحوه مدل­‌سازی، ضمن دو مثال عددی نحوه پیاده­‌سازی و بهینه­‌سازی عملی مدل بر دو سبد سهام شش و ده عضوی با 4 گام زمانی ماهیانه بر روی بورس اوراق بهادار تهران تشریح می‌گردد
اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر سبد سهام چند دوره‌ای نا اطمینانی را به یک سبد سهام چند دوره‌ای با افق­‌های زمانی متفاوت گسترش می‌دهد و به­‌وسیله برنامه­‌ریزی خطی یک راه‌حل بهینه برای یافتن جواب بهینه ارایه می‌دهد. در سبد سهام پژوهش برای تطابق بیش‌تر با شرایط واقعی هزینه‌های معاملاتی نیز در­نظر گرفته شده‌­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal multi-period portfolio selection with different investment horizons using uncertainty theory

نویسندگان [English]

  • Younes Nozarpour 1
  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 2
  • Mahdi Fadaee 3

1 Department of Industrial Management, Financial Orientation, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

3 Department of Economics, Payame Noor University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The multi-period portfolio after closing, can be reviewed and modified at regular intervals. The philosophy behind using multi-period stock portfolio models is that investors often have a multi-period view of future asset changes that can be derived from technical, fundamental, or statistical models. In conventional multi-period portfolio models, it is assumed that the forecast and correction horizons are the same for all assets. However, one asset may be predicted for the one-month horizon and another for the two-month horizon, and may be revised in the future in these periods. The purpose of this study is to present a multi-period stock portfolio model in which assets have different time horizons for correction or an asset can not be traded for the first few periods and then enter the correction cycle.
Methodology: In this model, uncertainty variables defined on an uncertainty space are used to describe the returns. The objective function of the model is to maximize the ultimate wealth of the portfolio, and to limit portfolio risk, a constraint is used in which the uncertainty of the ultimate wealth below a threshold is controlled at a confidence level. To find the optimal solution, the model is converted into a form of linear programming by a change of variable method.
Findings: After explaining how to model the research portfolio, using a numerical example the model is implemented on two portfolios with 6 and 10 stocks and 4 monthly time steps on the Tehran Stock Exchange.
Originality/Value: The present study extends the uncertain multi-period portfolio to a multi-period portfolio with different time horizons and offers an optimal solution through linear programming. In the research stock portfolio, transaction costs are also considered to be more in line with the real conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-period portfolio
  • Different investment horizons
  • Uncertainty theory
  • Uncertainty variable
[1]     Chang, J., Sun, L., Zhang, B., & Peng, J. (2020). Multi-period portfolio selection with mental accounts and realistic constraints based on uncertainty theory. Journal of computational and applied mathematics, 377, 112892. DOI:10.1016/j.cam.2020.112892
[2]     Guo, S., Yu, L., Li, X., & Kar, S. (2016). Fuzzy multi-period portfolio selection with different investment horizons. European journal of operational research, 254(3), 1026–1035. DOI:10.1016/j.ejor.2016.04.055
[3]     Liu, D. B. (2007). Uncertainty theory. In Studies in fuzziness and soft computing (pp. 205–234). Springer Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-73165-8_5
[4]     Xue, L., Di, H., Zhao, X., & Zhang, Z. (2019). Uncertain portfolio selection with mental accounts and realistic constraints. Journal of computational and applied mathematics, 346, 42–52.
[5]     Zhu, Y. (2010). Uncertain optimal control with application to a portfolio selection model. Cybernetics and systems: an international journal, 41(7), 535–547.
[6]     Huang, X. (2011). Mean-risk model for uncertain portfolio selection. Fuzzy optimization and decision making, 10, 71–89.
[7]     Li, X., & Qin, Z. (2014). Interval portfolio selection models within the framework of uncertainty theory. Economic modelling, 41, 338–344. DOI:10.1016/j.econmod.2014.05.036
[8]     Zhang, B., Peng, J., & Li, S. (2015). Uncertain programming models for portfolio selection with uncertain returns. International journal of systems science, 46(14), 2510–2519. DOI:10.1080/00207721.2013.871366
[9]     Chen, W., Wang, Y., Zhang, J., & Lu, S. (2017). Uncertain portfolio selection with high-order moments. Journal of intelligent and fuzzy systems, 33(3), 1397–1411. DOI:10.3233/JIFS-17369
[10]   Kar, M. B., Majumder, S., Kar, S., & Pal, T. (2017). Cross-entropy based multi-objective uncertain portfolio selection problem. Journal of intelligent and fuzzy systems, 32(6), 4467–4483. DOI:10.3233/JIFS-169212
[11]   Li, X., Wang, Y., Yan, Q., & Zhao, X. (2019). Uncertain mean-variance model for dynamic project portfolio selection problem with divisibility. Fuzzy optimization and decision making, 18(1), 37–56. DOI:10.1007/s10700-018-9283-6
[12]   Zhang, P. (2019). Multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection with real constraints. Soft computing, 23(13), 5081–5098. DOI:10.1007/s00500-018-3176-z