نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع - دانشکده مهندسی - دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کاشان

10.22105/dmor.2021.280972.1362

چکیده

چکیده: مدل کلاسیک مقدار سفارش اقتصادی چندین دهۀ قبل برای کاهش هزینه‌های موجودی در شرکت‌ها ارائه شد و از آن زمان تاکنون به طور گسترده در زمینه‌های مختلف کنترل موجودی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال‌های اخیر محققان جنبه‌های گوناگون مدل EOQ را توسعه داده‌اند؛ زیرا مدل کلاسیک EOQ بسیاری از پارامترهای مهم در دنیای واقعی را در نظر نمی‌گیرد. در مدل کلاسیک فرض شده است اقلام باکیفیت مناسب سفارش داده می‌شوند. در حالی که در واقعیت به علت کیفیت ناپایدار فرآیند تولید، حمل و نقل نامناسب، فسادپذیری یا دیگر فاکتورها، وجود اقلام معیوب امری اجتناب‌ناپذیر است. در سیستم موجودی EOQ پیشنهادی این اقلام به کمک بازرسی 100% از محموله جداسازی شده‌ و سپس این اقلام جداسازی شده در قالب یک بسته با قیمت تخفیف یافته به فروش می‌رسد. همچنین به منظور کاهش هزینه‌‌‌های ثابت سفارش‌دهی و حمل‌ونقل، از سیاست دوره سفارش‌دهی همزمان برای تمام دسته محصولات استفاده شده است که کارآیی بالایی در کاهش هزینه‌ها دارد. بنابراین این پژوهش مدل کلاسیک EOQ اقلام باکیفیت نامطلوب را مجدداً مورد مطالعه قرار می‌دهد. یک مدل مقدار سفارش اقتصادی چندکالایی، با درنظرگرفتن وجود کالای معیوب و همچنین الزام سفارش همزمان توسعه داده می‌شود، سپس یک مدل ریاضی با روش تحلیلی حل می‌شود سپس اعتبارسنجی مدل با حذف مفروضات ارائه شده، و تبدیل مدل فعلی را به مدل کلاسیک، و در نهایت یک مثال عددی به همراه تحلیل نتایج آن ارائه می‌گردد. که مشاهده می‌کنیم تغییر نرخ غربالگری می‌تواند تاثیر به نسبت زیادی بر کاهش یا افزایش هزینه‌ها داشته باشد، این تاثیر هزینه ناشی از هزینه نگه‌داری اقلام با کیفیت نامطلوب تا انتهای دوره بازرسی است که هرچه عملیات غربالگری سریعتر انجام شود و اقلام معیوب سریعتر از سیستم خارج شوند و این هزینه‌ی تحمیل شده کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a multi-product economic order quantity model with necessary simultaneous orders for imperfect quality items

نویسندگان [English]

  • Pegaah Farhangian 1
  • Hadi Mokhtari 2

1 Department of Industrial Engineering - Faculty of Engineering - University of Kashan

2 Associate Professor of Industrial Engineering, University of Kashan

چکیده [English]

The classical economic order quantity model has been presented several decades ago in order to decrease inventory costs in firms, and has been used since that time extensively. During recent years, researchers extended several aspects of EOQ since the classical EOQ discards many real parameters. In the classical model, it is assumed that all items are ordered at appropriate quality level, while in real world, the existing of imperfect quality items are inevitable due to unstable quality of production process, inappropriate transportation, deterioration and other factors. In the proposed EOQ system, these items are separated from batch by using a 100% inspection and then will be sold at one batch at discounted price. Moreover, in order to decrease fixed ordering and transportation cost, a concurrent ordering period policy is used for all products which has high efficiency for cost reduction. Therefore, this research studies the classical EOQ with imperfect quality items. A multi-products EOQ by considering imperfect quality items and necessity of simultaneous orders will be extended. Then a mathematical tical model will be solved by analytical method, and numerical analytics and validation will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imperfect quality items
  • 100% inspection
  • multiple products
  • simultaneous ordering
  • inventory control