نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران.

2 گروه ریاضی کاربردی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.262906.1288

چکیده

در مسائل تخصیص منابع و هدف گذاری دیدگاه مدیریتی برنامه ریز مرکزی در تصمیم گیری های مدیریتی نقشی اساسی دارد، به خصوص هنگامی که با خروجی های نامطلوب مانند انتشار گازهای گلخانه ای مواجه می شویم. در این شرایط واحدها باید با همکاری یکدیگر در جهت دستیابی به اهداف برنامه ریز مرکزی گام بردارند. از آنجا که در اکثر مدل های تخصیص منابع مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها تلاش مدیریتی و نوآوری تکنولوژیکی نادیده گرفته می شود، در این مقاله رویکردی از تخصیص منابع و هدف گذاری مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ارائه می شود که در آن فرض دسترسی پذیری مدیریتی انعکاس چشم انداز موفقیت مدیریتی برنامه ریز مرکزی و دور نمای نوآوری تکنولوژیکی در روند تخصیص منابع و تعیین هدف است. بدین ترتیب در این مقاله راهکاری برای تخصیص منابع و هدف گذاری درست و قابل قبول به همراه بهبود عملکرد واحدها به طور هم زمان ارائه می شود. برای تحلیل روش ارائه شده در این مقاله داده های 29 خط هواپیمایی بین‌الملی مشهور که نماینده صنعت هوانوردی جهانی می باشند، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Resource allocation and target setting based on DEA with managerial disposability : Evaluation and optimization the greenhouse gas emissions reduction in international airlines

نویسندگان [English]

  • hengameh mohamadinejadrashti 1
  • Alireza Amirteimoori 1
  • sohrab Kordrostami 2
  • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 3

1 Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht , Iran.

2 Department of Applied Mathematics, Islamic Azad University, Lahidjan Branch, Lahidjan, Iran.

3 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In resource allocation and target setting problems, a central planner decision making from a managerial point of view has a pivotal role, especially in presence of undesirable outputs such as greenhouse gas emissions. In these situations, firms have to incorporate to each other to achieve the goals of the central planner. The existing DEA-based resource allocation models have not considered the influence of managerial effort and technology innovation. In this study, we will use the managerial disposability assumption to reflect the central planner managerial achievement and technology novelty perspective in the process of resource allocation and target setting. Thus, correct and acceptable resources allocation and target setting along with improving the performance of units is provided at the same time. To analyze the method presented in this paper, the data of 29 famous international airlines representing the global aviation industry have been selected and studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Resource Allocation
  • Target Setting
  • Managerial disposability assumption