نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.

چکیده

هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.
روش‌شناسی پژوهش: در سال­‌های اخیر مدل­های متعددی برای سبد سرمایه‌­گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌­ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه­‌گذاری انجام می­‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌­پذیری و سرمایه‌گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می‌­دهند. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیمم‌سازی بازدهی و مینیم‌سازی ریسک هستند.
یافته‌ها:  رویکرد مسئله بگونه‌­ای است که با اخذ هزینه‌­های اداری و پرسنلی و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را به‌عنوان هدف و برنامه‌­کاری انتخاب می­‌کنند.
اصالت/ارزش افزوده علمی:  به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت می‌­باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه، روی مرز پاراتو می‌­باشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیم‌گیرنده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Planning Model for Optimizing the Portfolio of Financial and Credit Institutions: A Case Study of Sistan and Baluchestan Agricultural Bank

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Kiyani Ghalehno 1
  • Sadegh Niroomand 2
  • Hosein Didekhani 1
  • Ali Mahmoodirad 3

1 Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University,, Aliabad Katoul, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Firouzabad Institute of Higher Education, Firouzabad,, Iran.

3 Department of Mathematics, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.

چکیده [English]

Purpose:  Optimizing the negative balance of the financial portfolio of branches by observing the limits defined in the banking system of Iran.
Methodology:  In recent years, several models have been proposed for the investment portfolio. In banks, Fundraising operations are carried out in parallel with investments. Attracting deposits and repaying loans are the main pillars of investment and form the basis of the resource and expenditure portfolio in the bank. In this research, a multi-objective planning model is designed to maximize returns and minimize risk.
Findings:  The approach of the problem is such that by taking administrative and personnel costs and interest rates on deposits and facilities and exchange rates of the domestic market can offer a variety of portfolios. The branches select the appropriate portfolio as the goal and work plan according to their requirements.
Originality/Value:  Due to the nature of the problem, which is hard nonlinear, the model is solved using NSGA-II evolutionary algorithm. The output of solving the problem is a set of optimal solutions on the Pareto frontier. Each of the portfolios is a strategic choice for the decision-maker, according to the level of return and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Financial and credit institutions
  • Return and risk
  • NSGA-II algorithm
  • Multi-objective model
Asadi, A., (2019). Formation of an optimal portfolio based on financial ratios in Tehran stock exchange industries using network analysis process and demetel method. Journal of decisions and operations research. 4(2), 911-983. (In Persian). 10.22105/dmor.2019.171039.1105
Berry, M. B. E. & Mcelroy, M. B. (1988). A practical perspective on evaluating mutual fund risk. Investment management review, 2(2), 78–86. https://scholars.duke.edu/display/pub648100
Chang, T. J., Meade, N., Beasley, J. E., & Sharaiha, Y. M. (2000). Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation. Computers & Operations Research27(13), 1271-1302. https://doi.org/10.1016/S0305-0548(99)00074-X
Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. Journal of business, 383-403.
Consigli, G. (2002). Tail estimation and mean–VaR portfolio selection in markets subject to financial instability. Journal of banking & finance26(7), 1355-1382. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00267-4
Feinstein, C. D., & Thapa, M. N. (1993). A reformulation of a mean-absolute deviation portfolio optimization model. Management science39(12). 1552-1553.
Huang, X. (2006). Fuzzy chance-constrained portfolio selection. Applied mathematics and computation177(2), 500-507. https://doi.org/10.1016/j.amc.2005.11.027
Huang, X. (2008). Mean-variance model for fuzzy capital budgeting. Computers & industrial engineering55(1), 34-47. https://doi.org/10.1016/j.cie.2007.11.015
Huang, X. (2008). Risk curve and fuzzy portfolio selection. Computers & mathematics with applications55(6), 1102-1112. https://doi.org/10.1016/j.camwa.2007.06.019
Khajehzadeh S. & Shahverdiani, Sh. (2020). Optimal stock portfolio forecasting Markov meta-innovation algorithm approach and decision process. Journal of decisions and operations research, 5(4), 426-445. (In Persian). 10.22105/dmor.2020.239616.1183
Khodamoradi, T., Salahi, M., & Najafi, A. R. (2020). Portfolio optimization model with and without options under additional constraints. Mathematical problems in engineering2020. https://doi.org/10.1155/2020/8862435
Konno, H., & Yamazaki, H. (1991). Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its applications to Tokyo stock market. Management science37(5), 519-531. https://doi.org/10.1287/mnsc.37.5.519
Labafi, M., Darabi, R. & Sarraf, M. (2020). Modeling asset-liability management in Bank Melli Iran under conditions of uncertainty: deficit planning model approach. Journal of decisions and operations research, 5(4), 446-461. (In Persian). 10.22105/dmor.2020.255392.1252
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
Mansini, R., Ogryczak, W., & Speranza, M. G. (2003). LP solvable models for portfolio optimization: a classification and computational comparison. IMA journal of management mathematics14(3), 187-220. DOI: 10.1093/imaman/14.3.187
Metaxiotis, K., & Liagkouras, K. (2012). Multiobjective evolutionary algorithms for portfolio management: a comprehensive literature review. Expert systems with applications39(14), 11685-11698. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.04.053
Palmquist, J., Uryasev, S., & Krokhmal, P. (1999). Portfolio optimization with conditional value-at-risk objective and constraints. Gainesville, FL, USA: department of industrial & systems engineering, university of Florida.1-25.
Papahristodoulou, C., & Dotzauer, E. (2004). Optimal portfolios using linear programming models. Journal of the operational research society55(11), 1169-1177. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601765
Ponsich, A., Jaimes, A. L., & Coello, C. A. C. (2012). A survey on multiobjective evolutionary algorithms for the solution of the portfolio optimization problem and other finance and economics applications. IEEE transactions on evolutionary computation17(3), 321-344. DOI: 10.1109/TEVC.2012.2196800
Salomon, I. (1986). Telecommunications and travel relationships: a review. Transportation research part A: general20(3), 223-238. https://doi.org/10.1016/0191-2607(86)90096-8
Speranza, M. G. (1996). A heuristic algorithm for a portfolio optimization model applied to the Milan stock market. Computers & operations research23(5), 433-441. https://doi.org/10.1016/0305-0548(95)00030-5
Srinivas, N. & Deb, K.  (2000). Multi-objective function optimizationusing non-dominated sorting genetic    algorithms. Evolutionary computation, 2 (3), 221-248. https://web.njit.edu/~horacio/Math451H/download/SrinivasDeb_GA.pdf
Rahmani, M., Khalili Eraqi, M., & Nikoomaram, H. (2019). Portfolio optimization by means of Meta heuristic algorithms. Advances in mathematical finance and applications4(4), 83-97. DOI: 10.22034/AMFA.2019.579510.1144
Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. Journal of banking & finance26(7), 1443-1471. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00271-6
Young, M. R. (1998). A minimax portfolio selection rule with linear programming solution. Management science44(5), 673-683. https://doi.org/10.1287/mnsc.44.5.673
Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management science9(2), 277-293. https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277