تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
ارائه‌ی الگویی برای منبع یابی در شرکت‌های تولیدی با ترکیب روش‌های دیمتل، فرایند تحلیل شبکه‌ای و پرامتی (موردمطالعه: کارخانه ایران‌خودرو دیزل)

جهانیار بامداد صوفی؛ ثمین سعیدپور؛ فاطمه محمدنژاد چاری

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 312-329

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.229586.1148

چکیده
  یکی از چالش­های مدیران برای انتخاب راهبرد مناسب منبع یابی، تصمیم‌گیری در خصوص ساخت یا برون‌سپاری اقلام است. امروزه علاوه بر دو رویکرد موجود، گزینه منبع یابی هم‌زمان به تصمیم‌گیری مدیران اضافه ‌شده است. در این تحقیق، به‌منظور تعیین راهبرد مناسب منبع یابی، ابتدا 25 قلم کالای سبد تأمین شرکت ایران‌خودرو دیزل بر مبنای الگوی سبدی ...  بیشتر