تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار چند دوره ای چند مرحله ای با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مسعود ربانی؛ مریم همتی؛ محمد رضا مهرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

https://doi.org/10.22105/dmor.2023.365539.1679

چکیده
  هدف: یکی از بزرگترین چالش های قرن بیست و یکم پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد جهان است. زنجیره تأمین کاالهای فاسدشدنی از جمله موادغذایی ، لبینات ، داروها و فرآوردههای خونی اخیرا به دلیل تأثیر آنها بر زندگی انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله به طراحی یک شبکه زنجیرهتأمینپایدار برای اقالم فسادپذیر پرداخته شدهاست. برای ...  بیشتر

بهینه سازی استوار
توسعه یک الگوریتم کارا برای مسیریابی استوار اتوبوس مدرسه با تخصیص ناوگان ناهمگن

محمدعلی موفق پور

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 566-577

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.335870.1595

چکیده
  هدف: در مساله مسیریابی پارامترهایی وجود دارد که قطعی و معین نیستند و معمولا برای ساده‌سازی، بهترین برآوردی که از این پارامترها موجود است به‌عنوان داده قطعی استفاده می‌شود. در این رویکرد ممکن است در عمل، برخی از محدودیت‌ها نقض شده و جواب بهینه به‌دست‌آمده دیگر موجه نباشد.روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد ...  بیشتر

مدل‌های زمان‌بندی
مساله زمانبندی پرستاران با در نظر گرفتن سطح خدمت رسانی در شرایط عدم قطعیت

نیلوفر خلیلی؛ پریسا شاه نظری شاهرضائی؛ امیر غلام ابری

دوره 7، شماره ویژه ، مهر 1401، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.255613.1249

چکیده
  در این مقاله به مدل سازی یک مسئله زمان بندی شیفت کاری پرستاران با در نظر گرفتن سطح خدمت رسانی در شرایط عدم قطعیت پرداخته شده است. با توجه به نیاز ضروری بیمارستان ها جهت ارائه خدمات بهتر پرسنل به بیماران، نیاز به در نظر گرفتن ترجیحات پرستاران در زمان بندی شیفت کاری است. از این رو در این مقاله یک مدل چند هدفه با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ...  بیشتر

تصمیم‌گیری چند شاخصه
استفاده از مجموعه‌های فازی مردد برای حل مسئله انتخاب استراتژی در شرایط عدم قطعیت

سید احمد عدالت پناه

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 373-382

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.348658.1626

چکیده
  هدف: طراحی مدل/رویکرد مناسب برای مسئله تصمیم‌گیری (به‌ویژه تصمیم‌های استراتژیک) در فضایی که با پیچیدگی و عدم قطعیت همراه است همواره یکی از اهداف پژوهش‌گران بوده است. هدف این پژوهش نیز پیشنهاد رویکردی است که قادر باشد ضمن در نظر گرفتن ابعاد فوق، پاسخ مناسبی برای چالش انتخاب گزینه برتر در رویکرد ماتریسی تحلیل استواری ارائه دهد.روش‌شناسی ...  بیشتر

الگوریتم‌های فراابتکاری
ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چندهدفه مسئله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه

احسان عقدایی؛ علی حسین زاده کاشان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-113

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.65519

چکیده
  پیش‌بینی قابل‌اعتماد، عنصری حیاتی برای موفقیت در مدیریت یک پروژه می‌باشد. از دیرباز روش ارزش کسب‌شده (EVM) به‌منظور دنبال نمودن عملکرد زمانی و هزینه‌ای پروژه، مورداستفاده قرارگرفته است. بهره‌گیری از این روش جهت ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با بهره‌گیری از شاخص عملکرد زمانی (SPI) توسط محققین و صنعتگران موردانتقاد جدی واقع‌شده است؛ ...  بیشتر

بهینه سازی خطی
ناحیه جواب مدل برنامه ریزی خطی بازه ای با رویکرد جدید

مهدی الله دادی؛ حسن میش مست نهی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 228-235

https://doi.org/10.22105/dmor.2018.54757

چکیده
   در این مقاله تعیین ناحیه­ی جواب مدل­های برنامه­ریزی خطی بازه­ای  (ILP)که در حالت کلی یک مسئله­ی NP سخت است، در نظر گرفته‌شده است. در تمامی روش­های حل مدل­های ILP تنها شرط شدنی بودن (یعنی جلوگیری از نقض قیود) مدنظر قرارگرفته است. روش حالات بهترین - بدترین (BWC) یکی از روش­های حل مدل ILP هست. گرچه این روش بهترین و بدترین مقادیر ...  بیشتر