بهینه سازی فازی
یک رویکرد پارامتری دو مرحله‌ای برای حل مساله حمل‌و‌نقل فازی انعطاف‌پذیر

گوهر شکوری؛ سید هادی ناصری؛ محمد مهدی پایدار

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 236-255

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.309494.1499

چکیده
  هدف: مساله حمل‌و‌نقل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین مدل‌‏های مرتبط با برنامه‌‏ریزی خطی، همواره مورد‌توجه محققین می‌باشد. باتوجه به فقدان اطلاعات دقیق، شرایط اقتصادی متغیر، عوامل غیرقابل‌کنترل و به‌ویژه شرایط متغیر منابع در دسترس، برای تطبیق با شرایط واقعی عملا با نوعی از عدم قطعیت، هم انعطاف‌پذیری در قیود ...  بیشتر