داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
توسعه سیستم‌های پشتیبان تصمیم بالینی در روانپزشکی با استفاده از داده‌های میکروبلاگینگ

رامین صفا؛ پیمان بیات؛ لیلا مقتدر

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 259-276

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.342716.1608

چکیده
  هدف: روند تشخیص اختلال روانی در رویکرد‌های سنتی، متکی بر پرسشنامه، مصاحبه و بررسی‌های بالینی است؛ درحالی‌که ابزارهای غربالگری خودکار می‌توانند مسیر کوتاه‌تری را طی کنند و به‌عنوان استراتژی‌های ارزیابی نوین، سیستم‌های پشتیبان تصمیم و راهبردهای پیشگیری برای کمک به افراد مستعد توسعه یابند. با توجه به تمایل افراد به اشتراک‌گذاری ...  بیشتر